Laura Pausini - It's a Small World (traducción al Filipino/Tagalog)

Inglés

It's a Small World

"it's a small world"
It's a world of laughter, a world of tears;
It's a world of hopes and a world of fears;
There's so much that we share,
That it's time we're aware
It's a small world, after all.
It's a Small World, after all;
It's a Small World, after all;
It's a Small World, after all;
It's a small, small, world.
There is just one moon and one golden sun,
And a smile means friendship to everyone;
'Though the mountains divide,
and the oceans are wide,
It's a small world, after all.
It's a Small World, after all;
It's a Small World, after all;
It's a Small World, after all;
It's a small, small, world.
 
Comentarios del uploader:

please help me with the Italian lyrics and song It's a small world...
Thanks!

Align paragraphs
traducción al Filipino/Tagalog

Ito'y Maliit na Mundo

"ito'y maliit na mundo"
Ito'y mundo ng mga tawa, mundo ng mga luha;
Ito'y mundo ng pag-asa at mundo ng takot;
Napakarami natin magkapareha
Na ito'y oras na ating alam
Ito'y maliit na mundo, sa huli;
Ito'y maliit na mundo, sa huli;
Ito'y maliit na mundo, sa huli;
Ito'y maliit na numdo, sa huli;
Ito'y maliit, maliit na mundo.
Mayroon lamang isang buwan ant isang gintong araw,
At ang ngiti ay nangangahulugang pagkakaibigan sa lahat;
kahit na hinati ng mga bundok
at malawak na karagatan
Ito'y maliit na mundo, sa huli;
Ito'y maliit na mundo, sa huli;
Ito'y maliit na mundo, sa huli;
Ito'y maliit na numdo, sa huli;
Ito'y maliit, maliit na mundo.
 
Publicado por xei2k el Mar, 11/01/2011 - 07:17
Added in reply to request by platero
Comentarios del autor:

i used to sing this when I was in kindergarten. lol

Más traducciones de "It's a Small World"
Filipino/Tagalogxei2k
Laura Pausini: Top 3
Idioms from "It's a Small World"
See also
Comentarios