J'ai cherché (traducción al Hebreo)

Publicidad
traducción al HebreoHebreo
A A

חיפשתי

Versiones: #1#2
חיפשתי משמעות לחיים שלי
ואבדתי את התמימות שלי בגלל זה
וסיימתי עם לב בלי הגנה
חיפשתי
 
אהבה להכרה
שילמתי את מחיר השתיקה
פתיתי את עצמי והתחלתי מחדש
 
יש לך אותי
כמו שנתת לי את הרצון להיות מי שאני
נתת לי משמעות לשאלות שלי
הרגת את הפחד שלי
שישן שם , שישן שם
בתוך הזרועות שלי
 
אתתתתתתתתתתתתתתת
זו שגורמת לי להגיש חזק
אני אחפש , אני אחפש אותך
אתתתתתתתתתתתתתתת
את כמו המנגינה של השיר שלי
 
חיפשתי משמעות
נקודה להבנה , סימן דרך
מפוצל בתוכי , מרגיש
כמו טעות של הייקום
זרקתי
 
המון בקבוקים לים
שתיתי המון ליקר מר
שנהיה לי ממנו שפתיים מאבן
 
יש לך אותי
כמו שנתת לי את הרצון להיות אני
נתת לי משמעות לשאלות שלי
הרגת את הפחד שלי
שישן שם שישן שם
בתוך הזרועות שלי
 
בהבנה של הכאב והפציעות
וגם בישירות וחוסר הבושה
שאנחנו לא מאמינים יותר בכלום
אנחנו מוצאים את גן העדן האבוד
 
אתתתתתתתתתתתתתתת
זו שגורמת לי להגיש חזק
אני אחפש , אני אחפש אותך
אתתתתתתתתתתתתתתת
את כמו המנגינה של השיר שלי
 
יש לך אותי
כמו שנתת לי את הרצון להיות אני
נתת לי משמעות לשאלות שלי
הרגת את הפחד שלי
שישן שם שישן שם
בתוך הזרועות שלי
 
Publicado por YosiYosi el Dom, 28/05/2017 - 13:17
Inglés, FrancésInglés, Francés

J'ai cherché

Comentarios