Publicidad

Memory (traducción al Polaco)

Inglés
A A

Memory

Midnight, not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan
 
Memory, all alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember
The time I knew what happiness was
Let the memory live again
 
Every street lamp
Seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters
And a street lamp gutters
And soon it will be morning
 
Daylight, I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn't give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new life will begin
 
Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The street lamp dies
Another night is over
Another day is dawning
 
Touch me, it's so easy to leave me
All alone with my memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is
Look, a new day has begun...
 
Publicado por licorna.din.vislicorna.din.vis el Jue, 28/02/2013 - 16:39
Editado por última vez por OndagordantoOndagordanto el Jue, 09/07/2020 - 17:40
traducción al PolacoPolaco
Alinear párrafos

Wspomnienie

Północ, żadnych odgłosów z ulicy
Czy księżyc stracił pamięć?
Uśmiecha się samotnie
W świetle lampy
Uschnięte liście gromadzą się na mych stopach
A wiatr zaczyna lamentować
 
Wspomnienie, samotna w świetle księżyca
Mogę marzyć o minionych dniach
Byłam wówczas tak piękna
Pamiętam
Czasy, kiedy jeszcze wiedziałam, czym jest szczęście
Niechaj wspomnienie znowu ożyje
 
Każda latarnia na ulicy
Zdaje się wybijać
Fatalistyczne ostrzeżenie
Ktoś coś mruczy
Latarnia zaczyna trzaskać
Wkrótce nadejdzie ranek
 
Brzask, muszę poczekać na wschód słońca
Muszę myśleć o nowym życiu
I nie mogę się poddawać
Gdy nadejdzie świt
Dzisiejsza noc również stanie się tylko wspomnieniem
I rozpocznie się nowe życie
 
Wypalone końcówki zadymionych dni
Zatęchły zapach zimnego poranka
Latarnia uliczna umiera
Kolejna noc dobiegła końca
Świta kolejny dzień
 
Dotknij mnie, tak łatwo zostawić mnie
Samą ze wspomnieniem
Moich słonecznych dni
Jeśli mnie dotkniesz
Zrozumiesz, czym jest szczęście
Spójrz, wstaje nowy dzień...
 
¡Gracias!
thanked 2 times
Publicado por Klaudia SzafranKlaudia Szafran el Dom, 30/10/2016 - 12:48
Comentarios
Read about music throughout history