Rusia lleva a cabo una guerra vergonzosa contra Ucrania.     ¡Defiende a Ucrania!
Cómo apoyar a Ucrania 🇺🇦 ❤️

Letra de Panatang Makabayan

  • Artista: National Anthems & Patriotic Songs
  • Traducciones: Inglés
Filipino/Tagalog
Filipino/Tagalog
A A

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop at tinutulungan
maging malakas, masipag at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking mga magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang mga tungkulin
ng isang mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.
 
¡Gracias!
thanked 20 times
Publicado por AussieMinecrafterAussieMinecrafter el 2022-03-21

 

Las traducciónes de "Panatang Makabayan"
National Anthems & Patriotic Songs: 3 más populares
Comentarios
Read about music throughout history