Never Let Me Go (traducción al Persa)

Advertisements
traducción al Persa

هرگز نگذار برم

با نگاه کردن زیر نور ماه که روی دریا میتابد
بازتاب ها برای من آشنا هستند مانند زمانی که من قبلا زیر آن رفته بودم
و این احساس آرامش عمیقی در من ایجاد میکند
 
کلیسایی جاییست که نمیتونی نفس بکشی
نیازی به عبادت نیست،نیازی به صحبت کردن نیست
و حالا من در زیر تمام آنها هستم
و این دارد بر سر من فرو می ریزد
هزار مایل زیر کف دریا
 
پیدا شدن جایی برای استراحت سرم
هرگز نذار برم
هرگز نذار برم
 
بازوهای اقیانوس
 
از من نگهداری میکنند
و تمام اینها اختصاصی هستش
بیرون جسته از من
در برخورد با بهشت
برای یک گناهکار مانند من
اما بازوهای اقیانوس من رو رسوند
فکر میکنم این فشار سخته تحملش
این تنها راهی هستش که میتونم ازش بگذرم
این شبیه یک انتخاب سنگینه و حالا من زیر تمامشان هستم
و این داره روی سر من خراب میشه
هزار مایل زیر کف دریا
پیدا شدن جایی برای استراحت سرم
هرگز نذار برم
هرگز نذار برم
و بازوهای اقیانوس
از من نگهداری میکنند و تمام اینها اختصاصی هستند
از من بیرون جسته
در برخورد با بهشت
برای یک گناهکار مانند من
اما بازوهای اقیانوس من رو رسوندن
و حالا این به پایان رسیده
و من به زیر میرم
اما هرگز تسلیم نمیشم
من فقط از پا درش میارم
من در زیر آن می لغزم
و خیلی سرد و شیرین است
و بازوهای اقیانوس
بسیار سرد و شیرین است
و تمام اینها اختصاصی است
من هرگز نفهمیدم
در برخورد با بهشت برای یک گناهکار رهاشده در بازوان اقیانوس
من رو رسوندن
هرگز نذار برم
هرگز نذار برم
من رو رسوند
هرگز نذار برم هرگز نذار برم
من رو رسوند
هرگز نذار برم هرگز نذار برم
من رو رسوند
و حالا این تموم شده و من به زیر میرم
(هرگز نذار برم)
ولی من هرگز تسلیم نمیشم
من فقط از پا درش میارم
هرگز نذار برم هرگز نذار برم
و من در زیر آن می لغزم
(هرگز نذار برم هرگز نذار برم)
بسیار سرد و بسیار شیرین
 
Publicado por farnaz.niknejad.3 el Jue, 02/07/2015 - 20:44
Added in reply to request by golab
Inglés

Never Let Me Go

Comentarios