No Tears Left to Cry (traducción al Azerí)

Advertisements
traducción al Azerí

Ağlamaq Üçün Göz Yaşı Qalmadı

[Giriş]
Bu dəqiqə bir ağıl vəziyyətindəyəm
Həmişə olmaq istədiyim yerdə
Ağlamaq üçün göz yaşım qalmadı
Beləcə əldə edirəm, əldə edirəm
Sevirəm, yaşayıram, onu əldə edirəm
Əldə edirəm, əldə edirəm
Sevirəm, yaşayıram, onu əldə edirəm
 
[Nəqarat]
Onu əldə edirəm (bəli), onu əldə edirəm (bəli)
Sevirəm, yaşayıram, beləcə səsini artırırq
Bəli, səsini artırırıq
 
[1. Bənd]
Bədnimdən göz yaşım qalmadı
Tükəndim, amma oğlan bunu sevdim, bunu sevdim, bunu sevdim
Necə, nə, nə, kim çalışsa belə önəmi yoxdur
Buradan titrəyərək çıxırıq
Titrəyirik, titrəyirik
 
[Ön Nəqarat]
Yağış yağsa belə çıxıram
İndi dayana bilmirəm, dayana bilmirəm ağzını bağla
Ağzını bağla, və əgər bilmirdinsə indi bilirsən, əzizim
Bilirsən əzizim, bəli
 
[Nəqarat]
Bu dəqiqə bir ağıl vəziyyətindəyəm
Həmişə olmaq istədiyim yerdə
Ağlamaq üçün göz yaşım qalmadı
Beləcə əldə edirəm, əldə edirəm (oh bəli)
Sevirəm, yaşayıram, onu əldə edirəm
Oh sadəcə mənimlə gəlməyini istəyirəm
Başqa bir düşüncədəyik
Ağlamaq üçün göz yaşım qalmadı
Beləcə əldə edirəm, əldə edirəm (oh bəli)
Sevirəm, yaşayıram, onu əldə edirəm
 
[Nəqarat]
Onu əldə edirəm (bəli), onu əldə edirəm (bəli)
Sevirəm, yaşayıram, beləcə səsini artırırq
Bəli, səsini artırırıq
 
[2. Bənd]
Səndəki rəngləri göstərirlər
Mən də onları görürəm və onları sevirəm
Onları sevirəm, onları sevirəm
Bu nifrətdə iştirak etmək üçün çox uçmuşuq
Buradan titrəyərək çıxırıq
Titrəyirik, titrəyirik
 
[Ön Nəqarat]
Yağış yağsa belə çıxıram
İndi dayana bilmirəm, dayana bilmirəm ağzını bağla
Ağzını bağla, və əgər bilmirdinsə indi bilirsən, əzizim
Bilirsən əzizim, bəli
 
[Nəqarat]
Bu dəqiqə bir ağıl vəziyyətindəyəm
Həmişə olmaq istədiyim yerdə
Ağlamaq üçün göz yaşım qalmadı
Beləcə əldə edirəm, əldə edirəm (oh bəli)
Sevirəm, yaşayıram, onu əldə edirəm
Oh sadəcə mənimlə gəlməyini istəyirəm
Başqa bir düşüncədəyik
Ağlamaq üçün göz yaşım qalmadı
Beləcə əldə edirəm, əldə edirəm (oh bəli)
Sevirəm, yaşayıram, onu əldə edirəm
 
[Ön Nəqarat]
Yağış yağsa belə çıxıram
İndi dayana bilmirəm
Ağzını bağla
Ağlamaq üçün göz yaşım qalmadı
Oh bəli, oh bəli
 
[Nəqarat]
Oh sadəcə mənimlə gəlməyini istəyirəm
Başqa bir düşüncədəyik
Ağlamaq üçün göz yaşım qalmadı (ağlamaq)
Beləcə əldə edirəm, əldə edirəm (oh bəli)
Sevirəm, yaşayıram, onu əldə edirəm
 
[Nəqarat]
Onu əldə edirəm, onu əldə edirəm
Sevirəm, yaşayıram, beləcə səsini artırırıq
Bəli, səsini artırırıq
 
Publicado por L.M.N.L.M.N. el Dom, 06/05/2018 - 08:23
Inglés

No Tears Left to Cry

Comentarios