Måns Zelmerlöw - Propaganda (traducción al Inglés)

Sueco

Propaganda

Nattens mörker faller när dagen dör
Nere vid Moskva flodens strand
Kära stanna här tills dagen åter gryr
Låt oss vila i drömmens land
Kära stanna här tills dagen åter gryr
Låt oss vila i drömmens land
Underbara känslor
Kärlek mellan människor gör mig alltid lika glad
Ingenting kan stoppa kärlek när det knoppar
Vem som än blir kär i vad
Det finns de som säger "killar ska ha tjejer"
"Kvinnor utan män är fel"
När man börjar jaga kärleken med lagar
Då behöver världen mer
Propaganda! - Så vi kan älska mycket mer
Propaganda! - Vi bildar kärlekens arme
???! Så vi kan rekrytera fler
???! Vi vill att hela världen ser
Propaganda! Så vi ger kärleken en chans
Propaganda! Du kan va' straight och gay och trans
Lika vandra(?)! Och samma väg mot tolerans
Inte ryssar våra kyssar
We want you too tee too
We want you as a new recruit
We want you too tee too
We want you as a new recruit
Vad är det som skrämmer
Var är skon som klämmer
Vakna upp och ta en titt
Hur kan man va hotad
Ha nånting emot att kärleken får blomma fritt
Rysslands president och Ungerns parlament
De vet att hela världen ser
Om de ännu hoppas kärleken kan stoppas
Då behöver världen mer
Propaganda! - Så vi kan älska mycket mer
Propaganda! - Vi bildar kärlekens arme
Lika varandra(?)! Åt samma väg mot tolerans
???! Vi vill att hela världen ser
Propaganda! Så vi ger kärleken en chans
Propaganda! Du kan va' straight och gay och trans
Lika andra(?)! Och samma väg mot tolerans
Inte ryssar våra kyssar
We want you too tee too
We want you as a new recruit
We want you too tee too
We want you as a new recruit
Gaygalan nu sjunger vi tillsammans! Är ni me'?
Propaganda! - Så vi kan älska mycket mer
Propaganda! - Vi bildar kärlekens arme
???! Så vi kan rekrytera fler
???! Vi vill att hela världen ser
Propaganda! Så vi ger kärleken en chans
Propaganda! Du kan va' straight och gay och trans
Lika vandra(?)! Och samma väg mot tolerans
Skicka ryssar våra kyssar
 
Publicado por Molly Moontos el Jue, 07/01/2016 - 01:16
Comentarios del uploader:

Some words were hard to hear but that's most of it, so there you go~

Align paragraphs
traducción al Inglés

Propaganda

The darkness of the night falls when the day dies
Down at the river's bank in Moscow
My dear stay here until the day comes again
Let us rest in the land of dreams
My dear stay here until the day comes again
Let us rest in the land of dreams
 
Wonderful feelings
Love between people always makes me happy
Nothing can stop love that blooms
Whoever falls in love with what
There are those who say "boys shall have girls"
"Women without men is wrong"
When someone starts to chase love with laws
When the world needs more
 
Propaganda! - So we can love much more
Propaganda! - We form the army of love
So we can recruit more
We want the whole world to see
Propaganda! So we give love a chance
Propaganda! You can be straight and gay and trans-gender
Equal to each others and the same way towards tolerance
Send our kisses to Russians
 
We want you too tee too
We want you as a new recruit
We want you too tee too
We want you as a new recruit
 
What is it that scares you
Where is the problem
Wake up and take a look
How can we be threatened
Have nothing against love that can bloom freely
The President of Russia and the Hungarian Parliament
They know that the whole world is watching
If they still hope love can be stopped
When the world needs more
 
Propaganda! - So we can love much more
Propaganda! - We form the army of love
So we can recruit more
We want the whole world to see
Propaganda! So we give love a chance
Propaganda! You can be straight and gay and trans-gender
Equal to each others and the same way towards tolerance
Send our kisses to Russians
 
We want you too tee too
We want you as a new recruit
We want you too tee too
We want you as a new recruit
 
Propaganda! - So we can love much more
Propaganda! - We form the army of love
So we can recruit more
We want the whole world to see
Propaganda! So we give love a chance
Propaganda! You can be straight and gay and trans-gender
Equal to each others and the same way towards tolerance
Send our kisses to Russians
 
Publicado por SoPink el Vie, 02/09/2016 - 11:07
Editado por última vez por SoPink el Vie, 07/10/2016 - 12:59
Måns Zelmerlöw: Top 3
Idioms from "Propaganda"
Comentarios