Przybyli ułani pod okienko (traducción al Inglés)

Advertisements
Polaco

Przybyli ułani pod okienko

Przybyli ułani pod okienko, (bis)
Pukają, wołają: "puść panienko! "(bis)
 
Zaświecił miesiączek do okienka,
W koszulce stanęła w nim panienka.
 
"O Jezu, a cóż to za wojacy?"
"Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!"
 
"O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?"
"Warszawę odwiedzić byśmy radzi.
 
Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno
Zobaczyć to stare nasze Wilno.
 
. A z Wilna już droga jest gotowa,
Prowadzi prościutko aż do Lwowa.
 
"O Jezu, a cóż to za mizeria?"
"Otwórz no, panienko! Kawaleria."
 
Przyszliśmy napoić nasze konie,
Za nami piechoty pełne błonie."
 
"O Jezu! A cóż to za hołota?"
"Otwórz no panienko! To piechota!"
 
Panienka otwierać poskoczyła,
Żołnierzy do środka zaprosiła.
 
Publicado por czarna el Jue, 26/07/2012 - 17:37
Comentarios del uploader:

Song was created in 1914. The text's author written to a folk melody is Feliks Gwizdż (1885-1952) journalist, independence activist, officer of the IV Infantry Regiment of the Legions.

Performers: Kazimierz Pustelak (tenor), male choir, Polish Radio Orchestra -1964

Align paragraphs
traducción al Inglés

Came the Uhlans

The uhlans came to the house
They're knocking, they're calling: "Let us in, miss!" (bis)
 
the Moon lighted to the window,
And miss has looked by it.
 
"Jesus, what kind of soldiers are you?"
"Open! Don't be afraid, we're from 4th!" *
 
"Jesus, Where the God lead you all?"
"We're going to visit Warsaw.
 
And after all, we're in hurry
to see our old Vilnius.
 
And from Vilnius they way is ready -
it will lead us straight to Lvov."
 
"Jesus, what kind of poor is it?"
"Open miss! It's a cavalry!."
 
We're here to give our horses water to drink,
We left so much field behind."
 
"Jesus, what kind of rabble is it?"
"Open miss! It's an infantry!"
 
Miss has opened the door quickly,
and invited soldiers to the house.
 
Publicado por czarna el Jue, 26/07/2012 - 18:01
Comentarios del autor:

* they are from 4th regiment of infantry

Polskie Pieśni Patriotyczne: Top 3
See also
Comentarios