Por favor, ayuda a traducir "Бүркүттөр кыш чилдеде жумурткалайт (Bürküttör kış çildede jumurtkalayt)"

Kirguís/Transliteración/Transliteración 2
A A

Бүркүттөр кыш чилдеде жумурткалайт (Bürküttör kış çildede jumurtkalayt)

Кыш түшүп, экинчи айы башталарда,
Бүркүттөр уя салат аскаларга.
Чилдеде, чыкыроондо жумурткалайт,
Карабай көпкөк музга, аппак карга.
 
Аяздын ызгаарына сыналышып,
Жатат дейт жумурткалар кыналышып.
Жолотпой жолбундарды уясына
Бүркүттөр көктө айланат үн алышып.
 
Койсо да уясына чырпык төшөп,
/Чынында жылуу болбойт мындай төшөк/.
Табынан жумуртканын кар, муз эрип,
Аларды тегерете көк чөп өсөт.
 
Comentarios del uploader:

Сөзү: Т. Байзаковдуку
Обону: Э. Талиповдуку

Ырдын сөзү Түмөнбай Байзаковдун "Ыр башат. Тандалган ырлар жана дастандар". (Ф., "Кыргызстан", 1977) китебинен алынды.

Más traducciones de "Бүркүттөр кыш чилдеде жумурткалайт (Bürküttör kış çildede jumurtkalayt)"
Comentarios