Publicidad

Por favor, ayuda a traducir "Lavo El Toch Ha'Perach"

Hebreo
A A

Lavo El Toch Ha'Perach

לבוא אל תוך הפרח ולהזיל דמעה
הלילה את הערב עוטף בלחישה
אני אותך עוטפת ברוך ואהבה
זו הפינה זועקת רוצה את התשובה
 
כן, רק אתה לי אתה הפרח
פרח אהבה
רק איתך אמצא בי כוח
למחול היום לאכזבה
 
כן, רק אתה לי אתה הפרח
פרח אהבה
רק איתך אמצא בי כוח
למחול היום לאכזבה
 
טיפות זכות של מים ממול על החלון
פרח עם כנפיים נושא אותי לכל מקום
לשבת עם הרוח, להפסיק לדאוג
רק איתך לנוע אל מרחקי אין סוף
 
כן, רק אתה לי אתה הפרח
פרח אהבה
רק איתך אמצא בי כוח
למחול היום לאכזבה
 
כן, רק אתה לי אתה הפרח
פרח אהבה
רק איתך אמצא בי כוח
 
...למחול היום לאכזבה
 
Comentarios