Por favor, ayuda a traducir "Malda"

  • Artista: Solo Ansamblis
  • Canción: Malda
  • Traducciones: Inglés
  • Pedido: Lituano → Alemán
  • Comentarios del remitente:

    Hello! I read it somewhere it could be some Rilke lyrics/inspiration, but I don't know any Lithuanian for even search it.

    Many thanks in advance

Lituano
Lituano
A A

Malda

Naktie, kur tartum seserys namie
Daiktai – balti, margi, raudoni - būva
Dienoj, ramybėj ir tamsoj, naktie
Tyli, mane taip pat suliek į krūvą
Su milijonais savyje ramintis
Ir prisiglaust atėjusiais. Ar mintys
Per daug man žaidžia su šviesa?
Ar aš esu kitoks, negu visa
Aplinkinė rimtis – ar ji nelanko
Dar mano veido? Spręsk iš rankų:
Ar neguli kaip įnagis ar daiktas?
Ar nekuklus ant piršto žiedas?
Ir tu ne taip man žiburiu apšvietus
Rankas, lyg būtų jos keliai,
Kurie vienodi ir prieš saulę vakare
Ir į žvaigždėtą tamsumą šakojas
Keliai į žvaigždėtą tamsumą šakojas
 
Alemán

 

Login or register to post translation
Las traducciónes de "Malda"
Comentarios