من و تو (Man o To)

Persa
Persa
A A

من و تو

اون منم یه مسافر تک و تنها
اون تویی یه ستاره توی شبها
 
نمی‌دونی که تو دنیای منی
غم دیروز شده فردای منی
همه روزا همه شبها فکرتم
نمی‌دونی که چقدر عاشقتم
 
دیگه هیچی واسه من بی تو معنا نداره
 
آخه هیچکی غمِ عشقِ منِ تنها رو نداره
دلِ عاشق دلِ خسته بی‌تو همراهی نداره
آخه هیچکی تو رو ای گل مثِ من دوست نداره
 
تو تو همیشه خوب و پاکی
من من همیشه توی رویا
تو تو همیشه خوب و پاکی
من من همیشه توی رویا
 
تو همون قامت بارون رو تن شکوفه‌ها
 
تو لطافت نسیم... رو چمن‌زار بهاره
 
دیگه هیچی واسه من بی‌تو معنا نداره
 
آخه هیچکی غمِ عشقِ منِ تنها رو نداره
دلِ عاشق دلِ خسته بی‌تو همراهی نداره
آخه هیچکی تو رو ای گل مثِ من دوست نداره
 
تو تو همیشه خوب و پاکی
من من همیشه توی رویا
تو تو همیشه خوب و پاکی
من من همیشه توی رویا
 
اون منم یه مسافر تک و تنها
 
اون تویی یه ستاره توی شبها
نمی‌دونی که تو دنیای منی
غم دیروز شده فردای منی
همه روزا همه شبها فکرتم
نمی‌دونی که چقدر عاشقتم
دیگه هیچی واسه من بی تو معنا نداره
آخه هیچکی غمِ عشقِ منِ تنها رو نداره
دل عاشق دل خسته بی‌تو همراهی نداره
آخه هیچکی تو رو ای گل مثه من دوست نداره
تو تو همیشه خوب و پاکی
من من همیشه توی رویا
تو تو همیشه خوب و پاکی
من من همیشه توی رویا
تو تو همیشه خوب و پاکی
 
من من همیشه توی رویا
تو تو همیشه خوب و پاکی
من من همیشه توی رویا
 
Inglés

 

Login or register to post translation
Comentarios