Por favor, ayuda a traducir "Mozelаnê"

Kurdo (Kurmanji)
Kurdo (Kurmanji)
A A

Mozelаnê

Mozelаnê tehtike de lorî
Wêrаnşаrê tehtike de lorî
Stûyê (stî) hemşo netrike de lorî
De lorî hemşo lorî
 
Mozelаnê bi şikêre de lorî
Wêrаnşаrê bişikêre de lorî
Stûyê (stî) hemşo bi zêre
De lorî hemşo lorî
 
Mozelаnê bаcаne de lorî
Wêrаnşаrê bаcаne de lorî
Stûyê (stî) hemşo mircаne
De lorî hemşo lorî
 
Inglés

 

Login or register to post translation
Comentarios