Translate Prólogo: Porque trobar

Gallego-portugués

Prólogo: Porque trobar

Porque trobar é cousa en que jaz
entendimento, poren queno faz
ao d'aver e de razon assaz,
per que entenda e sabia dizer
o que entend' e de dizer lle praz,
ca ben trobar assi s'a de ffazer.

E macar eu estas duas non ey
com' eu querria, pero provarei
a mostrar ende un pouco que sei,
confiand' en Deus, ond' o saber ven,
ca per ele tenno que poderei
mostrar do que quero alguna ren.

E o que quero é dizer loor
da Virgen, madre de nostro Sennor,
Santa Maria, que ést' a mellor
cousa que el fez; e por aquest' eu
quero seer oy mais seu trobador
e rogo-lle que me quiera por seu

Trobador e que queira meu trobar
reçeber, ca per el quer' eu mostrar
dos miragres que ela fez; e ar
querrei-me leixarde trobar des i
por outra dona, e cuid' a cobrar
per esta quant' enas outras perdi.

Onde lle rogo, se ela quiser,
que lle praza do que dela disser
en meus cantares e, se ll'aprouguer,
que me dé gualardon com' ela da
aos que ama; e queno souber,
por ela mais de grado trobará.

Comentarios del uploader:

The "Cantigas de Santa Maria" ("Canticles of Holy Mary") are 420 poems with musical notation, written in Galician-Portuguese during the reign of Alfonso X El Sabio (1221–1284) and often attributed to him.
It is one of the largest collections of monophonic (solo) songs from the Middle Ages and is characterized by the mention of the Virgin Mary in every song, while every tenth song is a religious hymn.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cantigas_de_Santa_Maria
http://gl.wikisource.org/wiki/Pr%C3%B3logo_:Porque_trobar

Más traducciones de "Prólogo: Porque trobar"
Por favor, ayuda a traducir "Prólogo: Porque trobar"
Comentarios