Publicidad

Por favor, ayuda a traducir "Sadagam (Садагам)"

Kirguís/Transliteración/Transliteración 2
A A

Sadagam (Садагам)

Биздин баштан нелер гана өтпөгөн,
Сезимиңде жаш жүрөгүң өрттөнгөн.
Айтайын деп дарманың жок айтышка,
Башты салып кайра артка барышка.
 
Биздин баштан нелер гана өтпөгөн,
Сезимдерге нелер гана чөкпөгөн.
Жылуу кийин жолдор узак дешчи эле,
Кыйын күндө апам жапкан нанды эстей.
 
Сен кайгырба…
Көңүл калды деп,
Өмүр жарды деп,
Садагам!!!
Сага арналган,
Ар бир күнүмдү,
Теңебегин,
Санаага!
 
Кантсе да жашоо белек!
Кантсе да жашоо белек!
 
Таарынбагын, тагдыр өзү тараза,
Таарынганда айтчы жаным не пайда?
Бул күн өтүп, нечен күндөр таң атаар,
Өзүңдү өзүң кечире бил садагам.
 
Сен кайгырба…
Көңүл калды деп,
Өмүр жарды деп,
Садагам!!!
Сага арналган,
Ар бир күнүмдү,
Теңебегин,
Санаага!
 
Сен кайгырба…
Көңүл калды деп,
Өмүр жарды деп,
Садагам!!!
Сага арналган,
Ар бир күнүмдү,
Теңебегин,
Санаага!
 
Кантсе да жашоо белек!
Кантсе да жашоо белек!
 
Сен кайгырба…
Көңүл калды деп,
Өмүр жарды деп,
Садагам!!!
Сага арналган,
Ар бир күнүмдү,
Теңебегин,
Санаага!
 
Кантсе да жашоо белек!
Кантсе да жашоо белек!
 
Comentarios