Tell Me It's A Nightmare (traducción al Hebreo)

Advertisements
traducción al Hebreo

תגיד לי שזה רק סיוט

[פזמון]
תאמר לי איך הגענו הנה
אני רואה אותך, אך אתה לא שם
מנסה להציל אותך, להזהיר אותך, להשאיר אותך חי
מנסה לעצור אותך, אך שילמת את המחיר
תגיד לי שזה רק סיוט
ושאתה לא הולך לשום מקום
מנסה להציל אותך, להזהיר אותך, להשאיר אותך חי
מנסה לעצור אותך, אך שילמת את המחיר
 
[בית 1]
הייתי צריכה לצפות לזה, מותק
הייתי צריכה לראות זאת בעיניים
זה לא כאילו מעולם לא סיפרתי לך
זה לא היה צריך לבוא בהפתעה
התמסטלת מהאדרנלין
אך תמיד רצית יותר
אני שד בין הצללים
ואתה נכנסת לאפלה
 
[טרום-פזמון]
הודיתי בזה, אני לא יכולה להפסיק
אני רכושנית, אני שוחקת אותך
לקחת כל מה שנתתי לך
אך תמיד רצית יותר
(תיזהר במה שאתה מבקש)
 
[פזמון]
תאמר לי איך הגענו הנה
אני רואה אותך, אך אתה לא שם
מנסה להציל אותך, להזהיר אותך, להשאיר אותך חי
מנסה לעצור אותך, אך שילמת את המחיר
תגיד לי שזה רק סיוט (תגיד לי שזה רק סיוט)
ושאתה לא הולך לשום מקום (ושאתה לא הולך לשום מקום)
מנסה להציל אותך, להזהיר אותך, להשאיר אותך חי
מנסה לעצור אותך, אך שילמת את המחיר (כן)
 
[בית 2]
זה זורם בעורקיי
וזה בכל דבר שאני נוגעת בו
תיזהר כשאתה אוהב אותי
אני רק מחפשת דם
אתה יודע שאני אהיה הסוף שלך
אך תמיד רצית יותר
(תיזהר במה שאתה מבקש)
 
[פזמון]
תאמר לי איך הגענו הנה (תאמר לי איך הגענו הנה)
אני רואה אותך, אך אתה לא שם (אני רואה אותך, אך אתה לא שם)
מנסה להציל אותך, להזהיר אותך, להשאיר אותך חי
מנסה לעצור אותך, אך שילמת את המחיר
תגיד לי שזה רק סיוט (תגיד לי שזה רק סיוט)
ושאתה לא הולך לשום מקום (ושאתה לא הולך לשום מקום)
מנסה להציל אותך, להזהיר אותך, להשאיר אותך חי
מנסה לעצור אותך, אך שילמת את המחיר
שילמת את המחיר
 
[סיום]
לה-לה-לה, לה-לה-לה
לה-לה-לה, לה-לה-לה
לה-לה-לה, לה-לה-לה
לה-לה-לה, לה-לה-לה
לה-לה-לה, לה-לה-לה
לה-לה-לה, לה-לה-לה
לה-לה-לה, לה-לה-לה
לה-לה-לה, לה-לה-לה
הו, אה!
 
Publicado por Thomas222 el Dom, 21/10/2018 - 12:43
Added in reply to request by Unusual Alex
Inglés

Tell Me It's A Nightmare

Comentarios