Charitie Lees Bancroft - Before the throne of God above (traducción al Vietnamita)

Inglés

Before the throne of God above

Before the throne of God above
I have a strong and perfect plea.
A great high Priest whose Name is Love
Who ever lives and pleads for me.
My name is graven on His hands,
My name is written on His heart.
I know that while in heaven He stands
No tongue can bid me thence depart.
 
When Satan tempts me to despair
And tells me of the guilt within,
Upward I look and see Him there
Who made an end of all my sin.
Because the sinless Savior died
My sinful soul is counted free.
For God the just is satisfied
To look on Him and pardon me.
 
Behold Him there the risen Lamb,
My perfect spotless righteousness,
The great unchangeable I AM,
King of glory and of grace,
One in Himself I cannot die.
My soul is purchased by His blood,
My life is hid with Christ on high,
With Christ my Savior and my God!
 
Editado por última vez por Miley_Lovato el Mar, 20/03/2018 - 23:17
Align paragraphs
traducción al Vietnamita

TRƯỚC NGÔI THIÊN-CHÚA

Quỳ bên ngôi Chúa uy-quyền trên cao,
Trình dâng lên Chúa lời nguyện thâm-sâu …
Là Thầy Tế-lễ thay người khẩn-cầu,
Lời Ngài thiết-tha, Cha Ngài nghe mau …
Chúa khắc tên tôi trên lòng đôi tay,
Chúa viết tên tôi vào trong tim Chúa …
Chúa đứng bên ngôi Cha tại Thiên-đàng,
Từ nơi hiển-vinh trên trời cao-sang
Ngài thương-xót tôi trong đời gian-nan …
 
Hồi Sa-tan đến gieo sầu quanh tôi,
Gợi cho tôi nhớ nhiều tội trong tôi …
Lặng nhìn lên Chúa đang ngự cõi trời,
Ngày xưa đã mang muôn tội thay tôi …
Cứu-Chúa hy-sinh, thân Ngài đau-thương,
Xóa hết ô-dơ, lòng tôi sung-sướng …
Chính Đức Chúa Cha khi nhìn Con Ngài,
Bằng lòng thứ-tha muôn tội cho tôi,
Đời tôi sống trong ơn Ngài an-vui …
 
Lặng nhìn lên Đấng sống lại vinh-quang,
Lòng tôn cao Chúa tràn niềm hân-hoan,
Tình thương nơi Chúa không hề phai-tàn,
Ngài là Chúa, Vua nhân-từ cao sang …
Có Chúa tôi không lo-sợ mai sau,
Chúa đã mua tôi bằng dòng huyết báu,
Nếp sống trong tôi nay thuộc Chúa rồi,
Ngài là Chúa tôi, không lìa xa tôi,
Ngài là Chúa tôi, muôn đời yêu tôi …
 
La Puente, October 04, 2008
Vĩnh-Phúc
 
Publicado por Invitado/a el Mar, 17/11/2009 - 21:10
Comentarios del autor:

Thank you co Vinh-Phuc.

KH & ML

Más traducciones de "Before the throne of..."
Húngaro Guest
5
VietnamitaGuest
Charitie Lees Bancroft: Top 1
See also
Comentarios
Guest    Mar, 17/11/2009 - 21:14

Who wrote “Before the Throne of God Above”?
Charitie Lees Bancroft

When did Charitie Bancroft live?
She was born near Dublin, Ireland in 1841. She died in California in 1923, where she is buried.

What do we know about her life?
Not much is known about her life. She was the daughter of a minister of the Church of Ireland. She published her poetry on leaflets as early as 1860, and had her collected works published in 1867. She was widowed twice.

What do we know about this hymn?
She wrote this hymn in 1863, when she was about 22 years old. It was originally six stanzas long and titled “The Advocate.”

What is an “advocate”?
An advocate is a person who pleads the cause of another, especially before a judicial court.

Who is “the Advocate” written about in this hymn?
Jesus Christ. He pleads the cause of the believer before the throne of God above. In 1 John 2:1, the Apostle John assures believers, “if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous.”