đ”©đ”žđ”Č𝔯𝔞 đ”Ș

Imagen de đ”©đ”žđ”Č𝔯𝔞 đ”Ș
Nombre:
Laura Milosevics
Se uniĂł:
19.05.2017
Rango:
Miembro Experimentado
Puntos:
854
ContribuciĂłn:
76 traducciones, 211 agradecimientos, ha completado 11 pedidos ha ayudado a 5 miembros, dejĂł 2 comentarios
Sobre mĂ­

✩Hungarian✧
✩She/her✧
✩18✧
✩Sagittarius✧
✩Slytherin✧
✩Marina's Diamond✧

Idiomas
Nativo(s)
HĂșngaro
Fluido(s)
Inglés
EstudiĂł
AlemĂĄn, LatĂ­n

76 traducciones por đ”©đ”žđ”Č𝔯𝔞 đ”ȘDetallesTodas las traducciones

ArtistaTraducciĂłnIdiomasComentariosInfoInfosort ascending
Marina (UK)I Love You But I Love Me More (Remix) InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Water Under the Bridge InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Starlight (Extended) InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)There's Nothing Wrong With You InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Porn Is Good For The Soul InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Lonely Bones InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Holiday InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Happy Meal InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
ABBAYou owe me one InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
ABBAI Still Have Faith in You InglĂ©s → HĂșngaro
5 agradecimientos
InglĂ©s → HĂșngaro
5 agradecimientos
ABBADon’t Shut Me Down InglĂ©s → HĂșngaro
17 agradecimientos
InglĂ©s → HĂșngaro
17 agradecimientos
EminemCrazy In Love InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Within TemptationThe Purge InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Mariah CareyWhenever You Call InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Absent Love InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Pandora's Box InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos
InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos
EminemBig Weenie InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)What I Wanna Do InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)I Love You But I Love Me More InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Marina (UK)Flowers InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Marina (UK)Goodbye InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Highly Emotional People InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos
InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos
Marina (UK)Venus Fly Trap InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Harry Potter (OST)In Noctem InglĂ©s, LatĂ­n → HĂșngaroInglĂ©s, LatĂ­n → HĂșngaro
GryffinIf I Left The World InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
The BanglesIn Your Room InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Purge The Poison InglĂ©s → HĂșngaro2
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Marina (UK)Sway with Me InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Just Desserts InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Like China Dolls InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Demons and Angels InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Hubba InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)This is LA InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Cruel Rule InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Pancake Karma InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
ABBAI Wonder (Departure) InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
ABBAOne Man, One Woman InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
ABBADance (While the Music Still Goes On) InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
ABBAIf It Wasn't for the Nights InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos
InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos
ABBAElaine InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Saviour InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)About Love InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Eternity InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Bump in the Night InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Lesley GoreIt's My Party InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Marina (UK)The Art of Letting Go InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos
InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos
Marina (UK)Troubled Mind InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
PoppyInterweb InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Marina (UK)Love + Fear InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Barbie and the Diamond Castle (OST)Two Voices, One Song P,R,SInglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Marina (UK)Hermit The Frog InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Marina (UK)Perfect-Oh InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Marina (UK)Plastic Rainbow InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)If It's Worth It InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Blindfold me InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
PoppyAltar InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
PoppyI Disagree InglĂ©s, JaponĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s, JaponĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
PoppyX InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)The Common Cold InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Hot Cross Bun InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
EminemKill You InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos
InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos
Marina (UK)Hermit The Frog (Mermaid vs Sailor version) InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)SU-BARBIE-A InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Silver Walls InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Believe In Love InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Marina (UK)Soft to Be Strong InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Marina (UK)True InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Enjoy Your Life InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
ABBAI Do, I Do, I Do, I Do, I Do InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
ABBAHoney, Honey InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
ABBADoes Your Mother Know? InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
ABBAAngel Eyes InglĂ©s → HĂșngaro1InglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Dirty Sheets InglĂ©s → HĂșngaroInglĂ©s → HĂșngaro
Marina (UK)Better Than That InglĂ©s → HĂșngaro
3 agradecimientos
InglĂ©s → HĂșngaro
3 agradecimientos
Marina (UK)The Family Jewels InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
InglĂ©s → HĂșngaro
1 agradecimiento
Marina (UK)Can't Pin Me Down InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos
InglĂ©s → HĂșngaro
2 agradecimientos