Letras de The Untamed (OST)

The Untamed (OST)
LetrasTraduccionesPedidos
不忘 (Bù Wàng)Chino
陈情令国风音乐专辑
Inglés
Ruso
Transliteración #1 #2
Turco #1 #2
Ucraniano
不枉 (Bù Wǎng)Chino
陈情令国风音乐专辑
Inglés
Turco
不由 (Bù Yóu)Chino
陈情令国风音乐专辑
Inglés
Turco
Ruso
多恨生 (Duō Hèn Shēng)Chino
陈情令国风音乐专辑
Inglés
Ruso
Turco
孤城 (Gū Chéng)Chino
陈情令国风音乐专辑
Español
Inglés #1 #2
Ruso
Turco
恨别 (Hèn Bié)Chino
陈情令国风音乐专辑
Inglés #1 #2
Ruso #1 #2
Turco
意难平 (Yì Nán Píng)Chino
陈情令国风音乐专辑
Camboyano
Inglés #1 #2
Turco
无羁 (Wú Jī) (Duet version)Chino
陈情令国风音乐专辑
Español
Francés
Inglés #1 #2 #3
Persa
Ruso
Transliteración
Turco
Ucraniano
曲尽陈情 (Qū Jìn Chén Qíng)Chino
陈情令国风音乐专辑
Inglés
Portugués
Ruso
Turco
Ucraniano
最是少年不可欺 (Zuì Shì Shǎo Nián Bù Kě Qī)Chino
陈情令国风音乐专辑
Inglés #1 #2
Ruso
Turco
永隔 (Yǒng Gé)Chino
陈情令国风音乐专辑
Inglés #1 #2
Turco
清河诀 (Qīng Hé Jué)Chino
陈情令国风音乐专辑
Inglés
Turco
疏林如有诉 (Shū Lín Rú Yǒu Sù)Chino
陈情令国风音乐专辑
Inglés
Turco
荒城渡 (Huāng Chéng Dù)Chino
陈情令国风音乐专辑
Español
Inglés
Turco
赤子 (Chì Zǐ)Chino
陈情令国风音乐专辑
Inglés #1 #2
Turco
Relacionado con The Untamed (OST)Descripción
Grandmaster of Demonic Cultivation (OST)artistaA donghua series also based on the novel Mo Dao Zu Shi.
Grand Master of Demonic Cultivation (Radio Drama) OSTartistaBoth are based on the same book.
Comentarios
Read about music throughout history