Vida (traducción al Persa)

Advertisements
traducción al Persa
A A

زندگی

هیچ کس خانوادشو انتخاب نمیکنه
یا حتی نژادشو در هنگام تولد
و نه ثروتمند بودن، فقر ، خوب یا بد بودن را
شجاع یا ترسو بودن را
ما با تصمیمی بدنیا آمدیم که
از ما مشورتی گرفته نشده است
و هیچ کس تضمین نمیکند که چه خواهیم شد
 
ما حتی در هنگام تولد
نمیدانیم حتی نام خود را
نه راهی که دراین دنیا میریم
و نه آنچه که در پی آینده مخفی ست
از تولد تا پایان
هر کسی راهشو میپیماید
و با تصمیماتش - سرنوشتش را
 
گویی ما یک دسته کارت داریم
در این بازی که یک نفر دیگه اون رو شروع کرده
و هرکدوم از ما شرط بندی میکنه
با توجه به دستی که داره از کارت ها (اقبال و شانس او)
زندگی همانند گذر از یک دری ست که
برای ورود از تو هیچ هزینه ای دریافت نمیکنند
و روح همانند بلیطی است که هنگام زندگی لحظه به لحظه هزینشو میپردازی و( لحظه به لحظه بلیطشو پاره میکنند)
 
ودر هر لحظه و هر قدم از زندگی ردپایی پابرجاست
و هر ردپایی ، تاریخی دارد
هر روز رفته یک ستاره است
در آسمان خاطره ها
و زمان ، میاره و میبره
اختلافات رو
و در بازگشت ها و بدرود ها،
درد اشتباهات التیام میابد
 
و هر دوست همانند یک خانواده ست
که ما از بین تمام غریبه ها انتخاب میکنیم
و در بین انتظار ها و ملاقات ها
در طول سالها تنها آموختم که
که تنها وجدان
تنها وجدان روحمان پاسخگوست
و ، باید واقعا مرد ( انسان واقعی) باشه
تا این که مرد نامیده شود
 
هیچ کس خانوادشو انتخاب نمیکنه
یا حتی نژادشو در هنگام تولد
نه حتی خوب بد زیبا و زشت بودن را
بی گناه و گناهکار بودن را
از زمان تولد تا مرگ
تمام زندگی در یک سراشیبی ست
و همه چیز به اراده ما بستگی دارد
 
من جهان متفاوتی را آرزو دارم
جایی که عشق پایان ناپذیر باشد
جایی که هرگز حقوق دیگران نادیده گرفته نشود
جایی که هرگز فراموش نکنیم بخشندگی و دست دهنده داشتن رو
به اشخاصی که در پشت سر قراردارند
 
من در آرزوی جهانی متفاوت هستم
جایی که عشق پایان نپذیرد
جایی که هرکس که ازبقیه بیشتر میداند
به بقیه آموزش دهد
در آن هنگام است که ما
درباره ی زندگی بیشتر میدانیم
 
من جهانی متفاوت را آرزو دارم
جایی که عشق را پایانی نیست
و ترک این زمین
بهتر از این جایی باشد که آمده ام
با آرزوهای کودکی
در تابستان
 
من جهانی متفاوت را آرزو دارم
جایی که عشق را پایانی نیست و ترک این زمین
 
Publicado por art_mhz2003art_mhz2003 el Lun, 25/01/2016 - 23:14
Editado por última vez por art_mhz2003art_mhz2003 el Vie, 15/03/2019 - 21:04
EspañolEspañol

Vida

Comentarios
FantasyFantasy    Vie, 15/03/2019 - 20:16

سلام. لطفاً خطوط ترانه اصلی را از ترجمه حذف کنید و ترجمه را با متن اصلی هماهنگ کنید