Laura Pausini - Vivimi (traducción al Hebreo)

traducción al Hebreo

vivimi - italian version to Hebrew

חייה אותי
 
אני לא צריכה יותר כלום
עכשיו ש...
אני זורחת מאהבה אדירה מבפנים
ומבחוץ.
 
תאמין לי אם אתה יכול
תאמין לי אם אתה רוצה
תאמין לי ותראה שלעולם זה לא יגמר
 
כתבתי משאלות שעפות גבוה,
כל מחשבה היא עצמאית מגופי
 
תאמין לי אם אתה יכול
תאמין לי בגלל...
אני אפגע רק בי ורק בעצמי...
 
יש כאן מרחבים גדולים, ואחר כך אנחנו,
שמים פתוחים שעכשיו
לא יסגרו יותר
אנחנו צריכים לחיות מכאן...
 
חייה אותי בלי שום פחד
גם אם זאת שעה או חיים שלמים
אל תשחרר או תתגעגע
המרחב שלי פתוח עכשיו, אני
מתחננת אליך,
חייה אותי ללא בושה,
אפילו אם כל העולם נגד
עזוב את מה שנראה...ובחר בטעם (החיים)
ותקשיב למה שיש לי כאן בפנים
אתה הפכת לתמונה גדולה
שנמצאת בתוכי,
מכסה (צובעת) קיר לבן וגם קצת עייפה
 
תאמין לי אם אתה יכול
תאמין לי בגלל
שאפגע רק בי ורק בעצמי
 
פה, בין הדברים שיש לי
יש לי משהו נוסף
שלעולם לא היה לי,
אתה חייב לחיות אותי יותר
 
חייה אותי בלי שום פחד,
אם זה שעה או חיים (שלמים),
אל תשחרר או תתגעגע
אל תשחרר או תתגעגע
המרחב שלי פתוח עכשיו, אני
מתחננת אליך,
חייה אותי ללא בושה,
אפילו אם כל העולם נגד
עזוב את מה שנראה...ובחר בטעם (החיים)
ותקשיב למה שיש לי כאן בפנים
 
פתחת בי
את הפנטזיה
לקחת אותי.
אתה הבמאי
אתה מנחה ומניע אותי בהתאם לרעיון שלך
 
חייה אותי ללא בושה,
אפילו אם כל העולם נגד
עזוב את מה שנראה...ובחר בטעם (החיים)
ותקשיב למה שיש לי כאן בפנים
 
Publicado por Sharoney1 el Mar, 08/05/2012 - 00:06
Editado por última vez por Sharoney1 el Sáb, 31/05/2014 - 11:53
Italiano

Vivimi

Comentarios