Rusia lleva a cabo una guerra vergonzosa contra Ucrania.     ¡Defiende a Ucrania!
Cómo apoyar a Ucrania 🇺🇦 ❤️

Letra de Си Пакъ

  • Artista: Vladimir Baragun (Владимир Бэрэгъун)
Kabardian
Kabardian
A A

Си Пакъ

(Ежьу) Арэда, арэда,
Арэда, радэ, арадэ.
 
Арадэ си Пакъ,
Пакъэри дахэу мэуджыр,
ПхъэвакъэрикIуэри си Пакъ,
Мастэ гъэфийхэр зи Iэпэ,
Зи Iэпэ-лъапэр икъугъэ,
Пщащэ икъугъэри си Пакъ,
Арадэ си Пакъ.
 
(Ежьу) Арэда, арэда,
Арэда, радэ, арадэ.
 
Арадэ си Пакъ,
Пакъэри дахэу мэуджыр,
IэфракIэ кIэщIыр си Пакъ,
МастэкIэ щридэри си Пакъ,
Дэным хуэижэри си Пакъ,
Дэным хуэIэзэри си Пакъ,
Арадэ си Пакъ.
 
(Ежьу) Арэда, арэда,
Арэда, радэ, арадэ.
 
Арадэ си Пакъ,
Пакъэри дахэу мэуджыр,
Мастэ пэгъэплъыр си Пакъ,
Дыщэ пыжьидэри си Пакъ,
Нэжьгъуц утIэрэзри си Пакъ,
Дахэу дэщIынри си Пакъ,
Арадэ си Пакъ.
 
(Ежьу) Арэда, арэда,
Арэда, радэ, арадэ.
 
Арадэ си Пакъ,
Пакъэри дахэу мэуджыр,
Пакъэри уджым яхыхьэм,
Къоуджхэ пэлъэуэ-плIахэу,
Пакъэри уджым хэкIыжмэ,
Къоуджхэ къэщэуэ-плIахэу,
Арадэ си Пакъ.
 
(Ежьу) Арэда, арэда.
 
¡Gracias!
Publicado por Kevin RainbowKevin Rainbow el 2022-06-27

 

Vladimir Baragun: 3 más populares
Comentarios
Read about music throughout history