Rusia lleva a cabo una guerra vergonzosa contra Ucrania.     ¡Defiende a Ucrania!
Cómo apoyar a Ucrania 🇺🇦 ❤️

Хальмг шовун (Xalmg şovun) (Transliteración)

 • Artista: Arkady Mandjiev (Аркадий Манджиев, Arkadiy Manciyev, Манҗин Аркадь, Mancin Arkad)
 • Canción: Хальмг шовун (Xalmg şovun)
  3 traducciones
  AFI
  +2 más
  , Ruso, Transliteración
 • Traducciones: AFI
  +2 más
  , Ruso, Transliteración

Хальмг шовун

Ууҗм хол һазриг
Унһн цагтан һатлсн
Зун миңһн ахнрм
Яһсн санлдг болхви?
 
Давтвр:
Хойр җиврән эләһәд зулсн
Хальмг шовун
Хамаран ниснәч?/3д
Нутган геечкәд, альд буурлнач?
 
Иҗл мөрн һолыг
Ишкләр дамҗ һардви?
Ирхәр одсн ахнрм
Яһсн удан йовдмби?
 
Давтвр:
 
Тенҗ йовх ахнрм
Теегән эс хәәдмб?
Баахн келн нутгасн
Бултхар яһад седмби?
 
Publicado por FokkerTISMFokkerTISM el Mar, 28/06/2022 - 13:14
Transliteración
Alinear párrafos

Xalmg şovun

Uucm xol hazrig
Unhn țagtan hatlsn
Zun miñhn axnrm
Yahsn sanldg bolxvi?
 
(DAVTVR)
Xoyr civrən eləhəd zulsn
Xalmg şovun
Xamaran nisnəç? (3d)
Nutgan geeçkəd, ald buurlnaç?
 
İcl mörn holıg
İşklər damc hardvi?
İrxər odsn axnrm
Yahsn udan yovdmbi?
 
(DAVTVR)
 
Tenc yovx axnrm
Teegən es xəədmb?
Baaxn keln nutgasn
Bultxar yahad sedmbi?
 
¡Gracias!
Publicado por FokkerTISMFokkerTISM el Mar, 28/06/2022 - 13:17
Las traducciónes de "Хальмг шовун (Xalmg ..."
Transliteración FokkerTISM
Comentarios
Read about music throughout history