Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. ¡Defiende a Ucrania!

ยินดีที่รู้ใจ (Enchanté) (Yin dee tee roo jai) (Transliteración)

ยินดีที่รู้ใจ (Enchanté)

ตอนนี้ต้องมานั่งเสียดาย
ที่ไม่ยอมบอกความในใจให้เธอรู้
 
แต่เธอรู้ไหมว่ามันไม่ง่าย
ที่ต้องเก็บซ่อนมันไม่ให้เธอได้รู้
 
เพราะกลัวว่ามันจะทำให้เธอ
นั้นเปลี่ยนไปจากเดิม และฉันต้องเสียใจ
แต่ตอนนี้ฉันก็รู้ว่ามัน
ไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกฉันข้างใน
 
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
รู้งี้น่าจะพูดว่ารัก
ให้เธอรู้สักที
 
ว่ามากมายเหลือเกิน
ที่ฉันมีให้เธอ
อาจสายเกินที่เธอรู้
เพราะตัวฉันก็เพิ่งจะรู้จักใจตัวเอง
 
Enchanté
Enchanté
 
เพราะกลัวว่ามันจะทำให้เธอ
นั้นจากไปจากฉัน และฉันต้องเสียใจ
แต่ตอนนี้ฉันก็รู้ว่ามัน
ไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกฉันข้างใน
 
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
รู้งี้น่าจะพูดว่ารัก
ให้เธอรู้สักที
 
ว่ามากมายเหลือเกิน
ที่ฉันมีให้เธอ
หวังว่าคงไม่สายไป
 
รักเท่าไรไม่สู้เธอรับรู้
ฉันก็น่าจะพูดว่ารัก
ให้เธอรู้ข้างใน
 
ว่ามันมีแค่เธอ
ตั้งแต่วันแรกเจอ
ขอบคุณเธอที่ทำให้รู้
ไม่อย่างนั้น ก็คงไม่รู้จักใจตัวเอง
 
Enchanté
Enchanté
 
โอบกอดเธออุ่นเสมอ
ไม่มีใครให้มันกับฉันได้เหมือนเธอ
เธออาจไม่รับรัก
แต่ขอแค่เธอรับรู้
ก็พอแล้ว ไม่ต้องการอะไร
 
รักเท่าไรไม่สู้เธอรับรู้
ฉันก็น่าจะพูดว่ารัก
ให้เธอรู้ข้างใน
 
ว่ามันมีแค่เธอ
ตั้งแต่วันแรกเจอ
ขอบคุณเธอที่ทำให้รู้
ไม่อย่างนั้น คงไม่มีวันรู้จักใจตัวเอง
 
Enchanté
Enchanté
 
Publicado por GodwithusGodwithus el Jue, 27/01/2022 - 09:09
Transliteración
Alinear párrafos

Yin dee tee roo jai

dton-née dtông maa nâng sĭia daai
têe mâi yom bòk kwaam nai jai hâi ter róo
 
dtàe ter róo măi wâa man mâi ngâai
têe dtông gèp sôn man mâi hâi ter dâai róo
 
prór gluua wâa man jà tam hâi ter
nán bplìian bpai jàak derm láe chăn dtông sĭia jai
dtàe dton-née chăn gôr róo wâa man
mâi săm-kan tâo gàp kwaam róo sèuk chăn kâang nai
 
róo à-rai mâi sôo · róo ngée
róo ngée nâa jà pôot wâa rák
hâi ter róo sàk tee
 
wâa mâak maai lĕuua gern
têe chăn mee hâi ter
àat săai gern têe ter róo
prór dtuua chăn gôr pêrng jà róo jàk jai dtuua eng
 
Enchanté
Enchanté
 
prór gluua wâa man jà tam hâi ter
nán bplìian bpai jàak derm láe chăn dtông sĭia jai
dtàe dton-née chăn gôr róo wâa man
mâi săm-kan tâo gàp kwaam róo sèuk chăn kâang nai
 
róo à-rai mâi sôo · róo ngée
róo ngée nâa jà pôot wâa rák
hâi ter róo sàk tee
 
wâa mâak maai lĕuua gern
têe chăn mee hâi ter
wăng wâa kong mâi săai bpai
 
rák tâo rai mâi sôo ter ráp róo
chăn gôr nâa jà pôot wâa rák
hâi ter róo kâang nai
 
wâa man mee kâe ter
dtâng dtàe wan râek jer
kòp kun ter têe tam hâi róo
mâi yàang nán · gôr kong mâi róo jàk jai dtuua eng
 
Enchanté
Enchanté
 
òhp gòt ter ùn sà-mĕr
mâi mee krai hâi man gàp chăn dâai mĕuuan ter
ter àat mâi ráp rák
dtàe kŏr kâe ter ráp róo
gôr por láew · mâi dtông gaan à-rai
 
rák tâo rai mâi sôo ter ráp róo
chăn gôr nâa jà pôot wâa rák
hâi ter róo kâang nai
 
wâa man mee kâe ter
dtâng dtàe wan râek jer
kòp kun ter têe tam hâi róo
mâi yàang nán · gôr kong mâi róo jàk jai dtuua eng
 
Enchanté
Enchanté
 
¡Gracias!
thanked 3 times
Publicado por GodwithusGodwithus el Jue, 27/01/2022 - 09:39
Las traducciónes de "ยินดีที่รู้ใจ ..."
Transliteración Godwithus
Comentarios
Read about music throughout history