Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul (traducción al Persa)

traducción al Persa

تو قلب منی، تو روح منی

Versiones: #1#2
در عمق قلبم – یه آتیش وجود داره – یه قلب فروزان
در عمق قلبم – یه آرزو وجود داره – برای یه شروع
من در احساس می میرم
این دنیای منه در وهم و خیال
من زندگی می کنم در، زندگی می کنم در رویاهایم
 
تو قلب منی، تو روح منی
هر جا که برم تابناک نگهش می دارم
تو قلب منی، تو روح منی
برای همیشه تو رو نگه می دارم (در بغلم)
با تو می مانم
 
تو قلب منی، تو روح منی
آره، حس می کنم که عشقمون رشد خواهد کرد
تو قلب منی، تو روح منی
این تنها چیزیه که من می دونم
 
بیا در رو ببنیدیم و قلب سوزان منو باور کن
راحت باش، یالا، قلبت رو باز کن
شمع ها رو روشن نگه دار
اجازه بده بدنت در بدنم ذوب بشه
من زندگی می کنم در، زندگی می کنم در رویاهایم
 
تو قلب منی، تو روح منی
هر جا که برم تابناک نگهش می دارم
تو قلب منی، تو روح منی
برای همیشه تو رو نگه می دارم (در بغلم)
با تو می مانم
 
تو قلب منی، تو روح منی
آره، حس می کنم که عشقمون رشد خواهد کرد
تو قلب منی، تو روح منی
این تنها چیزیه که من می دونم
 
تو قلب منی، تو روح منی
هر جا که برم تابناک نگهش می دارم
تو قلب منی، تو روح منی
برای همیشه تو رو نگه می دارم (در بغلم)
با تو می مانم
 
تو قلب منی، تو روح منی
آره، حس می کنم که عشقمون رشد خواهد کرد
تو قلب منی، تو روح منی
این تنها چیزیه که من می دونم
 
Publicado por m_fandrousi el Mié, 23/05/2012 - 05:23
Inglés

You're My Heart, You're My Soul

Comentarios