Суу боюнда эки алма (Suu bounda eki alma) ( ترجمۀ ترکی)

نمونه‌خوانی درخواست شده

Суу боюнда эки алма

Суу боюнда эки алма,
Мен да албайын, сен да алба.
Көңүлүң менде түз болсо,
Мен кеткенде сен калба.
 
Алтымыш өрдөк, бир чулдук,
Аталбай көлдөн учурдук,
Айлыбызда секетти
Ат жеткис жерге көчүрдүк.
 
Жетимиш өрдөк, бир чулдук,
Жеталбай көлдөн учурдук.
Жерибизде секетти
Көз жеткис жерге көчүрдүк.
 
Саргарат чөптүн ыраңы,
Саргарткан жердин ыраагы.
Бозорот чөптүн ыраңы,
Боздоткон жердин ыраагы.
 
Убара тарттым зарпынан,
Боздосом үнүм жеткен жок,
Бозоргон тоонун артынан.
 
Ак чай ичип тердеймин,
Ак чарык жип челдеймин.
Алыскы жерде секетти,
Көрүнөр деп дегдеймин.
 
Көк чарык жип челдеймин,
Көз көргүс кеткен секетти,
Көрүнөр деп дегдеймин.
 
ارسال‌شده توسط M. K.M. K. در تاریخ یک‌شنبه, 22/12/2019 - 18:18
ترجمۀ ترکیترکی
تراز پاراگراف‌ها

Su Boyunda İki Elma

Su boyunda iki elma
Ben de almıyım, sen de alma
Gönlün bende düz olsa1
Ben gidende sen kalma
 
Altmış ördek, bir culluk,
Vuramadan gölden uçurduk2
Köyümüzdeki sevgiliyi
At yetkisiz yere göçürdük.3
 
Yetmiş ördek, bir culluk
Yetişemeden gölden uçurduk.
Yerimizdeki sevgiliyi
Göz yetkisiz yere göçürdük 4
 
Sararır otun rengi
Sarartmış yeri uzaklara kadar
Bozarır otun rengi
Bozarmış yer uzaklara kadar
 
Zahmet çektim keder ile.
Bozlasam ünümün yettiği yok5
Bozarmış dağın artınan 6
 
Ak çay içip terliyorum
Ak makara ipi çeldiyorum7
Uzak yerde sevgiliyi
Görünür deyi arzuluyorum.
 
Mavi makara ipi çeldiyorum
Göze görünmeden giden sevgiliyi
Görünür deyi çok arzuluyorum.
 
  • 1. uz olsa
  • 2. ata albay, [ok-mermi] atamadan, vuramadan gölden uçurduk
  • 3. Atların ulaşamayacağı yere göçürdük. Sevgilim uzak memlekete gitti
  • 4. Göz yetmez ırak yere göçürdük.
  • 5. Bozlamak, deve yavrusunun ağlamasıdır. Burada, bir deve yavrusu gibi kederli ağladım diyor.
  • 6. Boz renge dönmüş, yani üzerinde güneş batmakta olan dağın ardından/arkasından
  • 7. çeldemek, cilalamak demekmiş
تشکر!
thanked 2 times
ارسال‌شده توسط Southern_CyprusSouthern_Cyprus در تاریخ جمعه, 27/12/2019 - 03:54
آخرین ویرایش توسط Southern_CyprusSouthern_Cyprus در تاریخ یک‌شنبه, 16/02/2020 - 14:49
نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
ترجمه‌های "Суу боюнда эки алма ..."
دیدگاه‌ها
M. K.M. K.    جمعه, 27/12/2019 - 09:42

Чулдук - su çulluğu

Айыл - köy

Секет - sevgili

ыраң - (İran sözü) (burda) yeşil ot otun yeşili

ыраак - uzak

Боздот - ağlat

зарп -(arab sözü) kader darbesi, sıkıntı

Убара - (İran) zahmet

Чарык жип - makara ipliği 

Челде - (burda) ipi, ipliği cilalamak

Дегдемек - çok arzulamak, istemek

Southern_CyprusSouthern_Cyprus    جمعه, 27/12/2019 - 10:46

Teşekkür ederim. Çevirideki eksiklikleri tamamladım. Olmuş mu?

Read about music throughout history