تبلیغات

Abschiednehmen ist so schwer ( ترجمۀ Toki Pona)

نمونه‌خوانی درخواست شده
ترجمۀ Toki PonaToki Pona
A A

jan li toki e ni: mi tawa! la ni li kiwen tawa pilin

jan li toki e ni: mi tawa! la ni li kiwen tawa pilin.
 
mute … mute li kama lon.
tenpo pini la mi wile ala lukin sin e sina.
jan li toki e ni la ni li kiwen ala.
taso jan li toki e ni: mi tawa! la ni li kiwen tawa pilin.
 
mi sona mute kepeken tenpo seme en nasin seme tan ni:
mi toki e ni tawa sina: jan suwi o, mi tawa.
taso tenpo ni la mi toki ala sin.
jan li toki e ni: mi tawa! la ni li kiwen tawa pilin.
 
jan li wile tawa weka la jan li kama sona e ni:
jan li toki e ni: mi tawa! la ni li kiwen tawa pilin.
tan ni la mi wile ala e ni lon pilin mi.
ken la mi ken kama jo
e open sin poka sina.
 
a! lon. mi pilin e ni: ni li wile kama lon:
tenpo ale la mi wile weka e ike sina tan ni:
mi olin mute e sina.
jan li toki e ni: mi tawa! la ni li kiwen tawa pilin.
 
jan li wile tawa weka la jan li kama sona e ni:
jan li toki e ni: mi tawa! la ni li kiwen tawa pilin.
tan ni la mi wile ala e ni lon pilin mi.
ken la mi ken kama jo
e open sin poka sina.
 
a! lon. mi pilin e ni: ni li wile kama lon:
tenpo ale la mi wile weka e ike sina tan ni:
mi olin mute e sina.
jan li toki e ni: mi tawa! la ni li kiwen tawa pilin.
jan li toki e ni: mi tawa! la ni li kiwen tawa pilin.
jan li toki e ni: mi tawa! la ni li kiwen tawa pilin.
 
تشکر!
ارسال‌شده توسط jan 🎼jan 🎼 در تاریخ یک‌شنبه, 01/08/2021 - 14:38
نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
آلمانی
آلمانی
آلمانی

Abschiednehmen ist so schwer

ترجمه‌های "Abschiednehmen ist ..."
Toki Pona jan 🎼
Anna-Lena Löfgren: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history