Azis متن ترانه

Azis
متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
Buddha barبلغاریانگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
اسپانیایی
صربستانی
Chernite ochiبلغاریاسلوونیایی
اسپانیایی
انگلیسی #1 #2 #3 #4
اوکراینی
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی #1 #2
لهستانی
مقدونی #1 #2
نویسه‌گردانی #1 #2
چکوسلاواکی
چینی
کرواتی
یونانی
Estar locoانگلیسی, یونانیانگلیسی
ترکی
روسی
فنلاندی
مجارستانی
نویسه‌گردانی #1 #2
کرواتی
Hopبلغاریآلبانیایی
اسپانیایی
انگلیسی #1 #2 #3
بوسنیایی
ترکی #1 #2 #3
روسی #1 #2
رومانیایی
صربستانی
لهستانی
مقدونی
مونته نگرو
نویسه‌گردانی
چینی
کرواتی
یونانی
Hа голо (Na Golo)بلغاری
На голо (released in 2003)
انگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
MMAبلغاریآلبانیایی
انگلیسی
بوسنیایی #1 #2
ترکی #1 #2
روسی
رومانیایی
صربستانی
لهستانی
مونته نگرو
نویسه‌گردانی #1 #2
کرواتی
یونانی
Nikoi Ne Mojeبلغاریانگلیسی #1 #2
اوکراینی
ترکی
روسی
صربستانی
فرانسوی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
Obrechi me na lubovبلغاریاسپانیایی
انگلیسی
ترکی
روسی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
Who Caresانگلیسیاسپانیایی
ترکی
صربستانی
بلغاری
Zapravil Gospod manastirبلغاریانگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
یونانی
Автомонтьор (Avtomontior)بلغاری
Men also cry
انگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
تایلندی
Аз съм загадка (Az sam zagadka)بلغاریانگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
تایلندی
Ал Капоне (Al Kapone)بلغاری
Dueti / Дуети
انگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
Антигерой (Antigeroy)هندی
Na golo
چینی
انگلیسی
Бели нощи (Beli Noshti)بلغاری
Xabibi
انگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
کرواتی
Бивши (Bivshi)بلغاریآلمانی
انگلیسی
اوکراینی
ترکی #1 #2
روسی #1 #2
رومانیایی
فرانسوی
نویسه‌گردانی
تایلندی
Боли (Boli)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
تایلندی
Болка (Bolka)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
یونانی
تایلندی
Всеки път (Vseki pat)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
چینی
Вяра (Vjara)بلغاری
Salzi (Сълзи)
انگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
Гадна порода (Gadna poroda)بلغاریآذربایجانی
انگلیسی
ترکی
روسی #1 #2
رومانیایی
صربستانی
لهستانی
مقدونی
نویسه‌گردانی #1 #2 #3
کرواتی
یونانی
تایلندی
Да го правим тримата (Da go pravim trimata)بلغاریآذربایجانی
انگلیسی
ترکی
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
Дай ми го, дай (Dai mi go, dai)بلغاری
Azis
انگلیسی
ترکی
روسی
صربستانی
نویسه‌گردانی
Дай ми лед (Dai Mi Led)بلغاریانگلیسی
اوکراینی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Делник и празник (Delnik I Praznik)بلغاریروسی
نویسه‌گردانی
چینی
ترکی
Джанъм, джанъм (Dzhanam, dzhanam)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
Дуй, дуй (Dooy, dooy)بلغاری
AZIS 2005
انگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
Евала (Evala)بلغاریانگلیسی #1 #2 #3
بوسنیایی
ترکی #1 #2
روسی
رومانیایی
صربستانی
فرانسوی
لهستانی
نویسه‌گردانی #1 #2
پرتغالی
یونانی
Един Живот Не Стига (Edin Zivot Ne Stiga)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
صربستانی
مقدونی
نویسه‌گردانی
Едно ми (Edno mi)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Ела, ела (Ela, ela)بلغاری
Salzi (Сълзи)
انگلیسی
نویسه‌گردانی
Еротик (Erotic)بلغاری
Мъжете също плачат (2000)
انگلیسی
روسی
Ето ме (Eto me)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Жадувам (Zhaduvam)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Жено Бягай (Ženo Bjagaj)بلغاریانگلیسی
ترکی
Зopo Лe, Зopo (Zoro Le Zoro)بلغاریانگلیسی
نویسه‌گردانی
Забрави ме (Zabravi me)بلغاریآذربایجانی
انگلیسی #1 #2
ترکی
روسی #1 #2
رومانیایی
صربستانی
فرانسوی
نویسه‌گردانی
یونانی
Засрами се (Zasrami se)بلغاری
Болка (1999)
انگلیسی
Звезда (Zvezda)بلغاری
мъжете също плачат
Змия (Zmiya)Romani
Болка (1999)
انگلیسی
Знам, че боли (Znam, che boli)بلغاریآذربایجانی
انگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
И Мъжете Също Плачат (I muzhete sushto plachat)Romani
И Мъжете Също Плачат
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
انگلیسی
Имаш ли сърце (Imash li sarce)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Искай ме (Iskaj me)بلغاریانگلیسی
بوسنیایی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
Исках (Iskakh)بلغاری
На Голо
انگلیسی
نویسه‌گردانی #1 #2
Искаш от мене всичко (Iskash ot mene vsichko)بلغاری, انگلیسی
Кралят (2004)
Кажи честно (Kaji chestno)بلغاریآلبانیایی
انگلیسی
اوکراینی
بوسنیایی
ترکی #1 #2 #3
روسی
رومانیایی
صربستانی
فنلاندی
نویسه‌گردانی #1 #2
کرواتی
یونانی
عربی
Казваш, че ме обичаш (Kazvash che me obichash)بلغاری
Dueti
اسلوونیایی
اسپانیایی
انگلیسی #1 #2 #3
ترکی
نویسه‌گردانی
Как боли (Kak boli)بلغاری
Together
انگلیسی
ترکی
روسی
رومانیایی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
Като Скитница (Kato Skitnica)بلغاری
Azis 2005
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
Като тебе втори няма (Kato Tebe Vtori Nyama)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
عربی
نویسه‌گردانی
Коледа (Koleda)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Колко сме пили (Kolko sme pili)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Ледена кралица (Ledena kralica)بلغاریانگلیسی #1 #2 #3
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Луд ме правиш (Lud me pravish)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Миконос (Mykonos)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
کرواتی
Мила моя, ангел мой (Mila moia,angel moi)بلغاریاسپانیایی
انگلیسی
ترکی #1 #2
روسی
رومانیایی
نویسه‌گردانی #1 #2
یونانی
ازبکستانی
Молба (Molba)بلغاری
Salzi (Сълзи)
انگلیسی
نویسه‌گردانی
Мотел (Motel)بلغاریآلمانی
اندوزیایی
انگلیسی
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی #1 #2
عربی
نویسه‌گردانی #1 #2
اسپانیایی
تایلندی
هلندی
Мразиш (Mrazish)بلغاریاسپانیایی
انگلیسی
اوکراینی
ترکی
روسی #1 #2 #3
رومانیایی
صربستانی #1 #2
فرانسوی
نامشخص
نویسه‌گردانی
یونانی
Мъже, Мъже! (Maže, Maže!)بلغاری
Azis 2002
ترکی
Накарай ме (Nakarai me)بلغاریانگلیسی
ترکی #1 #2
روسی
صربستانی
نویسه‌گردانی #1 #2
کرواتی
Напипай го (Napipai go)بلغاری
Men also cry
انگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
مقدونی
Нащракай се (Nashtrakai se)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
Не казвай, любе, "Лека нощ" (Ne kazvay, ljube, leka nosht)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
فارسی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
Не сме безгрешни (Ne sme bezgreshni)بلغاری
Dueti
انگلیسی
بوسنیایی
ترکی #1 #2
روسی
رومانیایی
صربستانی #1 #2
مقدونی
نویسه‌گردانی
کرواتی
یونانی
Не спира да боли (Ne spira da boli)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
سوئدی
نویسه‌گردانی
چکوسلاواکی
Не, не казвай (Ne, ne kazvai)بلغاریانگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
چکوسلاواکی
Не, не мога (Ne, ne moga)بلغاری
Diva
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
تایلندی
Нека да ти дам (Neka da ti dam)بلغاری
Diva
انگلیسی
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
Нещо мръсно (Nesto mrysno)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Но казвам ти стига (No Kazvam Ti Stiga)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Някой Ден (Niakoi Den)بلغاری
Азис 2005
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Няма (Nyama)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Няма Накъде (Nyama nakade)بلغاریآذربایجانی
انگلیسی
بوسنیایی
ترکی
روسی #1 #2
رومانیایی
صربستانی
عربی
مونته نگرو
نویسه‌گردانی #1 #2
هلندی
چکوسلاواکی
کرواتی
یونانی
О' Азис 2 (O' Azis 2)بلغاری
Азис 2005, 2005
آذربایجانی
آلمانی
انگلیسی
ترکی
روسی
فرانسوی
نویسه‌گردانی
Обичай ме, докосвай ме (Obichai me, dokosvai me)بلغاری
Diva
انگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
یونانی
Обичам те (Obicham te)بلغاریاسپانیایی
انگلیسی #1 #2
ایتالیایی
بوسنیایی #1 #2
ترکی
روسی #1 #2
صربستانی
لهستانی
نویسه‌گردانی
یونانی
Онова момче (Onova momche)بلغاریاسپانیایی
انگلیسی
ترکی
روسی #1 #2
لهستانی
نویسه‌گردانی
یونانی
ایتالیایی
صربستانی
Отпиши ме (Otpishi me)بلغاریانگلیسی
Пакета (Paketa)بلغاریانگلیسی
Песен за бог (Pesen za bog)بلغاریانگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی #1 #2
Пий цяла нощ (Piy tsyala nosht)بلغاریآلبانیایی
اسپانیایی
انگلیسی
ترکی
روسی
رومانیایی
نویسه‌گردانی
هلندی
یونانی
Писна ми (Pisna mi)بلغاری
Азис 2005
انگلیسی
نویسه‌گردانی
Плача, страдам (Placha, stradam)بلغاری
Кралят
انگلیسی
نویسه‌گردانی
Плачи (Plachi)بلغاری
Tseluvai Me+
انگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
Подлудяваш ме (Podludyavash me)بلغاری
Дива (2006)
انگلیسی
روسی
Позна ли ме? (Pozna li me?)بلغاریانگلیسی
بوسنیایی
ترکی
نویسه‌گردانی
Последна цигарa (Posledna Tsigara)بلغاری
Bolka (Болка)
انگلیسی
نویسه‌گردانی
Прави любов, а не война (Pravi lubov, a ne voina)بلغاریانگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی #1 #2
کرواتی
Празнуваш ли сега (Praznuvash li sega)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Руска си вода налива (Ruska si voda naliva)بلغاری
На Голо
نویسه‌گردانی
Ръка за ръка (Raka za raka)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
رومانیایی
نویسه‌گردانی
Сагапо (Sagapo)بلغاریانگلیسی
ترکی
Само за теб (Samo za teb)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
رومانیایی
نویسه‌گردانی
صربستانی
Само с теб (Samo s teb)بلغاریآذربایجانی
انگلیسی #1 #2
ترکی #1 #2
روسی
نویسه‌گردانی
چکوسلاواکی
یونانی
Сен Тропе (Saint-Tropez)بلغاریآذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
ارمنی
اسلوونیایی
اسپانیایی
انگلیسی
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی #1 #2
فرانسوی
لهستانی
مقدونی
نویسه‌گردانی #1 #2
کرواتی
یونانی
Сладка мъка (Sladka maka)بلغاری
Болка (1999)
Следи (Sledi)بلغاریانگلیسی
نویسه‌گردانی
Студена си (Studena si)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
صربستانی
نویسه‌گردانی
Сълзи (Salzi)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
نویسه‌گردانی
یونانی
Сън (San)بلغاری
Мъжете също плачат
انگلیسی
نویسه‌گردانی #1 #2
Те знаят да обичат (Te znaiat da obichat)بلغاری, ترکیانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
Теб обичам (Teb Obicam)بلغاریآذربایجانی
انگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
Тежко ли ти е? (Tejko li ti e?)بلغاری
Diva
انگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Ти за мен си само секс (Ti za men si samo sex)بلغاریآذربایجانی
انگلیسی
ترکی
روسی
صربستانی
نویسه‌گردانی
کرواتی
یونانی
Ти ме размаза (Ti me razmaza)بلغاریآذربایجانی
انگلیسی
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
نویسه‌گردانی
Ти си друго нещо (Ti si drugo neshto)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Точно в три (Tochno V Tri)بلغاریانگلیسی
ترکی #1 #2
Точно сега (Tochno Sega)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
Тръгваш си (Tragvash si)بلغاری
Мъжете също плачат (2000)
انگلیسی
Убава Мина (Ubava Mina)بلغاری
Salzi (Сълзи)
نویسه‌گردانی #1 #2
Удряй ме (Udryay me)بلغاریآلبانیایی
انگلیسی
ترکی #1 #2
روسی
رومانیایی
صربستانی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
کرواتی
یونانی
Умри (Umri)بلغاریانگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
Хабиби (Habibi)بلغاریآذربایجانی
آلمانی
اسپانیایی
اندوزیایی
انگلیسی #1 #2
اوکراینی
بوسنیایی
ترکی #1 #2
روسی
رومانیایی
صربستانی #1 #2
فارسی
فرانسوی
لهستانی #1 #2 #3
مقدونی #1 #2
نویسه‌گردانی #1 #2
یونانی
Хайде на морето (Hayde na moreto)بلغاریاسپانیایی
انگلیسی
ترکی #1 #2
روسی
نویسه‌گردانی
تایلندی
Хайде почвай ме (Hajde, Počvaj Me Sega)بلغاری
Kraljat
انگلیسی
ترکی
روسی
Хвани ме де (Hvani me de)بلغاری
Сълзи (2001)
انگلیسی
روسی
Хубава си моя горо (Hubava si moq goro)بلغاریانگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
Целувай ме (Celuvai me)بلغاریآذربایجانی
اسپانیایی
انگلیسی
اوکراینی
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
نویسه‌گردانی
یونانی
Циганче (Ciganche)بلغاریانگلیسی
ترکی
صربستانی
نویسه‌گردانی
Че голям е (Che goljam e)بلغاری
Azis 2002
انگلیسی
نویسه‌گردانی
Черен сняг (Cheren snyag)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
مقدونی
نویسه‌گردانی
چکوسلاواکی
Чуй ме (Chuy Me)بلغاریاسپانیایی
انگلیسی
ترکی
رومانیایی
صربستانی
نویسه‌گردانی #1 #2
کرواتی
یونانی
Azis transcription requests
Девла (Devla) Romani 
Мъжете също плачат (2000)
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history