BLNK متن ترانه

BLNK
متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
Burningانگلیسی, کره ای
FLAME
Chi Chi islandانگلیسی, کره ای
FLAME
DEADMANانگلیسی, کره ای
FLAME
DEADMAN 리짓군즈 Remix (DEADMAN Legit Goons Remix)انگلیسی, کره ای
FLAME REMIX
Dejavuانگلیسی, کره ای
FLAME
FLAME !انگلیسی, کره ای
FLAME
Love isانگلیسی, کره ای
FLAME
Morphineانگلیسی, کره ای
FLAME
NETFLIXانگلیسی, کره ای
FLAME
Rollercoaster Rideانگلیسی, کره ای
FLAME
Rollercoster Ride - iDeal Remixانگلیسی, کره ای
FLAME REMIX
When i was caughtانگلیسی, کره ای
FLAME
모닥불 (Bonfire) (modagbul)انگلیسی, کره ای
FLAME
역마 (Itchy feet) (yeogma)انگلیسی, کره ای
FLAME
원을 그리며 장작을 줍다. (Loitering, circling, taking branches) (won-eul geulimyeo jangjag-eul jubda.)انگلیسی, کره ای
FLAME
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history