Boombox متن ترانه

Boombox
متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
E-mailاوکراینی
Меломанія (2005)
انگلیسی
Evaانگلیسی
III (2008)
اوکراینی
روسی
Happy Endاوکراینی
Family Бізнес (2006)
انگلیسی
روسی
Hip-hopاوکراینی
Family Бізнес (2006)
Neverthelessانگلیسی
Середній вік (2011)
TNTروسی
III (2008)
Zv'ozdochka (Звьоздочка)Surzhyk
Середній вік (2011)
Ангела (Anhela)اوکراینی
Рубікон
انگلیسی #1 #2
روسی
کرواتی
Безодня (Bezodnia)اوکراینیاسپانیایی
انگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
کرواتی
Бета- каротин (Beta-carotine)اوکراینی
Меломанія (2005)
انگلیسی
روسی
Бобік (Bobik)اوکراینی
Меломанія (2005)
انگلیسی
Брехня (Brehnya)اوکراینیآذربایجانی
انگلیسی
روسی
Віддаю (Viddayu)اوکراینی
Family Бізнес (2006)
انگلیسی
Вахтёрам (Vahteram)روسی
Family Бізнес (2006)
آلمانی
اسپانیایی #1 #2
انگلیسی #1 #2 #3
اوکراینی
ترکی
عبری
فرانسوی
Выход (Vyhod)روسیانگلیسی
اوکراینی
Гайки з Ямайки (Gayky z Jamaicy)اوکراینیانگلیسی
День (Den')اوکراینی
Меломанія (2005)
Диагноз (Diagnoz)اوکراینی
Меломанія (2005)
انگلیسی
Дитина (Dytyna)اوکراینیانگلیسی
ترکی
روسی
Для тебя (Dlya tebya)روسی
Дрантя (Drantya)اوکراینی
Таємний код Рубікон (2019)
روسی
ДШ (DSH)روسیانگلیسی
Жаль (Zhalʹ)روسی
За буйки (Za buiki)روسی
Середній вік (2011)
انگلیسی
اوکراینی
Звезды не ездят в метро (Zvezdy nye yezdyat v metro)روسی
Всё включено (2010)
انگلیسی
Здесь даже солнца не видно (Zdes' dazhe solntza ne vidno)روسی
Зима (Zyma)اوکراینی
Меломанія (2005)
Зцапала, злапала (Ztsapala, zlapala)اوکراینی
Family бізнес (2006)
Квіти в волоссi (Kvity v volossi)اوکراینی
Family Бізнес (2006)
انگلیسی
روسی
عبری
فنلاندی
Кеш-Бабулєс (Cash-Babules)اوکراینی
III (2008)
Ким ми були (Kym mt buly)اوکراینی
Family Бізнес (2006)
روسی
Колишня (Kolyshnya)اوکراینیانگلیسی
روسی
Концерти (Kontserty)اوکراینی
III (2008)
انگلیسی
Королева (Koroleva)روسی
Family Бізнес (2006)
اوکراینی
Крапка (Krapka)اوکراینی
Середній вік (2011)
انگلیسی
روسی
Летний Дождь (Letniy Dojd')روسی
Всё включено (2010)
آلمانی
انگلیسی #1 #2
ترکی
لتونی
Люди (Lyudy)اوکراینیاسپانیایی
انگلیسی #1 #2
ترکی
روسی #1 #2
لهستانی
Малюнки на стiнахاوکراینیروسی
Наодинці (Naodyntsi)اوکراینی
III (2008)
انگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
Не знаю (Ne znaju)روسیانگلیسی
Нездара (Nezdara)اوکراینی
Family бізнес (2006)
انگلیسی
روسی
Немає ТБ (Nemae tebe)اوکراینی
Середній Вік (2011)
Номер скрыт (Nomer skryt)روسی
Одна (Odna)اوکراینی
Меломанія (2005)
انگلیسی #1 #2
Піддубний Микола (Piddubnyi Mykola)اوکراینیانگلیسی
Пепел (Pepel)روسی
Терминал Б
آذربایجانی
انگلیسی
اوکراینی
فرانسوی
Побачимось (Pobachymos)اوکراینی
Таємний код Рубікон Частина 1
Полiна (Polina)اوکراینی
III (2008)
انگلیسی
روسی
Почути (Pochuty)اوکراینی
Меломанія (2005)
انگلیسی
Пошла вон (Poshla von)روسیانگلیسی
اوکراینی
فرانسوی
Рожеві сиропи (Rozhevi syropy)اوکراینی
Меломанія (2005)
Рок-н-ролл (Rock 'n' roll)روسیانگلیسی
Самольотік (Samoliotik)روسی
Середній вік (2011)
Сандали (Sandali)روسیآلمانی
Стяги на стяги (Styagi Na Styagi)اوکراینی
III (2008)
Супер-Пупер (Super-Puper)اوکراینی
Меломанія (2005)
Та4то (Ta4to)روسی
III (2008)
آلمانی
اسپانیایی
انگلیسی #1 #2
اوکراینی
Тримай (Trymai)اوکراینی
III (2008)
Тримай мене (Trymay mene)اوکراینی
Таємний код
روسی
Хвилюватися немає причин (Khvilyuvaticya nemae prichin)اوکراینی
Family Бізнес (2006)
روسی
холода.нет (Holoda.net)روسی
Всё включено (2010)
انگلیسی
فرانسوی
Хоттабыч (Khottabych)روسی
Family Бізнес (2006)
انگلیسی
Що ти зміг (Shto ty zmig)اوکراینی
III (2008)
انگلیسی
Этажи (Etazhi)روسی
Top 25 of Ukraine
انگلیسی
Я твой (Ya tvoy)روسی
Всё включено (2010)
فرانسوی
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history