تبلیغات

Bracini Bećari - Op, stisni, pritisni

بوسنیایی
بوسنیایی
A A

Op, stisni, pritisni

Žali mi se, žali mi se komšinica moja,
Žali mi se, žali mi se komšinica moja,
Da boluje, da boluje kad se ne miluje,
Da boluje, da boluje kad se ne miluje.
 
Refren:
Op, stisni, pritisni žice violina.
Mi ćemo se ljubiti, komšinice fina.
Zapamtićeš šta je bećarina.
Ljuljaj, ne ljuljaj,
Doboj, Tuzla, Karakaj,
Derventa i Kalesija,
Srcu mome najmilija.
Hajro hajro hajrija
 
Komšinice, komšinice, nemoj tugovati,
Komšinice, komšinice, nemoj tugovati,
Komšija će, komšija će tebe milovati,
Komšija će, komšija će tebe milovati.
 
Refren:
Op, stisni, pritisni žice violina.
Mi ćemo se ljubiti, komšinice fina.
Zapamtit ćeš šta je bećarina.
Ljuljaj, ne ljuljaj,
Doboj, Tuzla, Karakaj,
Derventa i Kalesija,
Srcu mome najmilija.
Hajro hajro hajrija
 
Četiri sam, četiri sam prevario vraga,
Četiri sam, četiri sam prevario vraga.
I tebe ću, i tebe ću, komšinice draga,
I tebe ću, i tebe ću, komšinice draga.
 
Refren:
Op, stisni, pritisni žice violina.
Mi ćemo se ljubiti, komšinice fina.
Zapamtit ćeš šta je bećarina.
Ljuljaj, ne ljuljaj,
Doboj, Tuzla, Karakaj,
Derventa i Kalesija,
Srcu mome najmilija.
Hajro hajro hajrija
 
Komšinica, komšinica uhvatila zeca,
Komšinica, komšinica uhvatila zeca,
Pustiće ga, pustiće ga za devet meseca,
Pustiće ga, pustiće ga za devet meseca.
 
Refren:
Op, stisni, pritisni žice violina.
Mi ćemo se ljubiti, komšinice fina.
Zapamtit ćeš šta je bećarina.
Ljuljaj, ne ljuljaj,
Doboj, Tuzla, Karakaj,
Derventa i Kalesija,
Srcu mome najmilija.
Hajro hajro hajrija
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده
ارسال‌شده توسط san79san79 در تاریخ یک‌شنبه, 01/08/2021 - 05:19
در جواب درخواست AdelaideArtAdelaideArt اضافه شد

 

دیدگاه‌ها
AdelaideArtAdelaideArt    یک‌شنبه, 01/08/2021 - 15:13

Thank you very much for transliteration!!! Embarrassed smile

Read about music throughout history