تبلیغات

Chainsmoking ( ترجمۀ بلغاری)

ترجمۀ بلغاریبلغاری
A A

Като заклет пушач

Дишането става все по-трудно
Като заклет пушач изпушвам твоята любов
Не е добро за разсъдъка ми
Не е добро за дробовете ми
Като заклет пушач изпушвам твоята любов
Като заклет пушач изпушвам твоята любов
 
Знам, че лизинга ми изтече и съдията е на вратата
Но все още настоявам на живота, който имахме преди
Знам, че тази студена любов няма да ме доведе до Господа
Въпреки че съм черен (негър) и тъжен, умолявам те за още
 
Дишането става все по-трудно
Като заклет пушач изпушвам твоята любов
Не е добро за разсъдъка ми
Не е добро за дробовете ми
Като заклет пушач изпушвам твоята любов
Като заклет пушач изпушвам твоята любов
 
Наблюдавахме прилива и очаквахме на брега
Вземи ме от върха на света и ме остави на земята
Казваш, че сме един за друг, но виждам искреността ти
Ще бъда една жертва когато утрото настане, ооо
 
Дишането става все по-трудно
Като заклет пушач изпушвам твоята любов
Не е добро за разсъдъка ми
Не е добро за дробовете ми
Дишането става все по-трудно
Като заклет пушач изпушвам твоята любов
Не е добро за разсъдъка ми
Не е добро за дробовете ми
Като заклет пушач изпушвам твоята любов
Като заклет пушач изпушвам твоята любов
Като заклет пушач изпушвам твоята любов
Като заклет пушач изпушвам твоята любов, ооо
 
تشکر!
thanked 3 times
ارسال‌شده توسط Nadejda SilvaNadejda Silva در تاریخ چهارشنبه, 06/10/2021 - 14:18
در جواب درخواست Emilia LazarovaEmilia Lazarova اضافه شد
انگلیسی
انگلیسی
انگلیسی

Chainsmoking

ترجمه‌های "Chainsmoking"
بلغاری Nadejda Silva
Jacob Banks: سه مورد برتر
اصطلاح‌های موجود در ترانۀ "Chainsmoking"
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history