C-Dramas OSTs (2017)

ایجاد‌شده توسط Rujix در تاریخ 26 ژانویه 2021 | آخرین ویرایش توسط Rujix در تاریخ 14 نوامبر 2021

All OSTs of 2017 C-dramas

همچنین ببینید: C-Dramas OSTs

1. Guardian of Beauty (OST) هنرمند

January

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

2. Be With You (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

3. General and I (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

February

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

5. Full Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  心安 (Xīn ān)

6. Long for You (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  انگلیسی, چینی

ترانه‌های محبوب:  Fight For YouOne More Time

7. Detective Samoyeds (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

8. Above the Clouds (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

9. Happy Valentine's Day (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

10. Because of You (OST) هنرمند

March

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  嫁给我 (Jià gěi wǒ)海岸线 (Hǎi àn xiàn)

12. Fresh Teachers (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

April

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

14. All About Secrets (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  秘密 (Mì mì)观察日记 (Guān chá rì jì)

15. Fighter of the Destiny (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

16. Magic City (OST) هنرمند

May

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

17. Ode to Joy 2 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

18. Princess Agents (OST) هنرمند

June

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

20. Eternal Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

21. A Life Time Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

22. Healing Master (OST) هنرمند

July

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  话儿 (Huà ér)明天 (Míng tiān)呼唤 (Hū huàn)

24. Boy Hood (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

25. The Eternal Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  九张机 (Jiǔ Zhāng Jī)不懂 (Bù Dǒng)LOVE LOVE

26. Tientsin Mystic (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  河 (River) (Hé)小神婆 (Xiǎo shén pó)

27. Lost Love in Times (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  爱无语 (Ài wú yǔ)

30. Sweet Guy (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  Give me five

31. Let's Shake It (OST) هنرمند

August

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

32. Blind Date (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی (کانتونی)

Popular song:  無心愛 (Mou sam ngoi)

34. Beloved Enemy (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

35. Cambrian Period (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  انگلیسی, چینی

Popular song:  You Are Beautiful

36. Lightning (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

37. Dear Prince (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

38. Qing Dynasty Detective (OST) هنرمند

September

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

40. Burning Ice (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  之 (Zhī)罪 (Zuì)无 (Wú)

41. Delicious Destiny (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

October

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

44. Campus Beauty 2 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  Bee with U

45. Take Your Mark (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

46. Oh My General (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

47. Rule the World (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

48. Endless Love (OST) [China] هنرمند

November

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

49. Game of Hunting (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  一場戀愛 (Yī chǎng liàn ài)盛開 (Shèng Kāi)

50. Beauties of the King (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

51. My Huckleberry Friends (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

52. A Love So Beautiful (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

53. Happy Photo Studio (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

54. Where the Lost One Go (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

55. I Cannot Hug You (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

56. Face Off (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

57. Best Arrangement (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  安排 (Ān pái)

58. Modern Matchmaker (OST) هنرمند

December

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

60. The Butterfly Lovers (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

61. Die Now (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

63. Dear Them (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

64. A Seven-Faced Man (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  I'm Chasing YouYou Are All I Have枷锁 (Jiā suǒ)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

66. Forensic Intern (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

68. Colorful Bone (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

دیدگاه‌ها