C-Dramas OSTs (2019) [Vol. 2]

ایجاد‌شده توسط Rujix در تاریخ 30 آوریل 2021 | آخرین ویرایش توسط Rujix در تاریخ 05 ژوئن 2021
1. C-Dramas OSTs (2019) [Vol. 1] کلکسیون

All OSTs of 2019 C-drama

100 قلم

2. C-Dramas OSTs (2019) [Vol. 3] کلکسیون

All OSTs of 2019 C-dramas

11 قلم

3. River Flows to You (OST) هنرمند

July

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

4. The Next Top Star (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

7. Go Go Squid! (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

9. Wind Blew That Summer (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

10. Love and Destiny (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

11. See You Again (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

12. Novoland: Eagle Flag (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  秣马 (Mò mǎ)

13. Rules of Zoovenia (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

15. The Prince of Tennis (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

16. Love is Deep (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

17. The King's Avatar (OST) هنرمند
18. Last One Standing (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

19. Your Fukubukuro (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  انگلیسی, چینی

20. Mr. Fighting (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

21. A Little Reunion (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

August

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

24. The Liar Hunter (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

26. Project 17 (OST) هنرمند

Consist in 3 dramas:

极限17:羽你同行
极限17:滑魂
极限17 : 扣杀

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  17Never Stand StillStop the Time

27. Meet in Gourmet Food (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

30. Walk Into Your Memory (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

31. Never Say Never (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

33. The Legendary Tavern (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

34. When We Are Together (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

35. My Mowgli Boy (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

37. Boys to Men (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

38. Mountains and Ocean (OST) هنرمند

September

39. Huan Xi Ying Men (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

40. Adventurous Romance (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

41. You Are My Answer (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

43. Kiss, Love and Taste (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

44. I am the Head Teacher (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

45. Airborne Blade (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  号角 (Hào jiǎo)孤岛 (Gū dǎo)敬礼 (Jìng lǐ)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  你听 (Nǐ tīng)谜底 (Mí dǐ)HOT

47. Sanatorium for Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

48. Ten Years Late (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

49. On the Road (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

50. Ji Dang (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

51. Pretty Man 2 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

52. The Eyas (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

53. Modern Couples (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

54. Lucky's First Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

55. Lookism (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  CrashUHero

56. The Locked Room (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  困兽 (Kùn shòu)摩羯公司 (Mó jié gōng sī)

57. Rainbow Town (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

58. Your Secret (OST) هنرمند

October

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  恋与迷藏 (Liàn yǔ mí cáng)过 (Guò)

59. Soft Memory (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

60. My Girlfriend (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  Promise to youLonelyClose to Me

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

62. The Glorious Era (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

63. The Love by Hypnotic (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

64. Love is Fate (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

66. No Secrets (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  I SwearUnderneath the StarsThe Rose

67. My Robot Boyfriend (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

68. Hot-Blooded Youth (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

70. Unknown Number (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

71. Plop Youth - Dive (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, تایلندی

Popular song:  Dive for love

72. The Galloped Era (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

73. Blossom in Heart (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

75. Lovely Swords Girl (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

November

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

78. Homeland (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  河山 (Hé shān)原上情 (Yuán shàng qíng)

79. Gui Hong (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

80. Flavour It's Yours (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

81. Royal Nirvana (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

83. The Listener (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  落叶 (Luò yè)Wherever热气球 (Rè qì qiú)

85. Hello, Joann 2 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  Belong不再逃避 (Bù zài táo bì)蒋龙 (Jiǎng lóng)

86. Rush into Danger (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

88. Qing Yu Nian (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, چینی (کانتونی)

89. Unstoppable Youth (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

90. One Dream One Home (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

91. We Are Young (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

92. New Fortress Besieged (OST) هنرمند

December

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

93. You Are the Miracle (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

95. Anti-Fraud League (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  复活 (Fù huó)手足 (Shǒu zú)

96. The Mysterious World (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  轻声说 (Qīng shēng shuō)曾 (Céng)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  光影 (Guāng yǐng)心有远方 (Xīn yǒu yuǎn fāng)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  慷然歌 (Kāng rán gē)出鞘 (Chū qiào)孤屿 (Gū yǔ)

99. To Get Her (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

100. The Chinese Dream (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

دیدگاه‌ها