C-Dramas OSTs (2020) [Vol. 1]

ایجاد‌شده توسط Rujix در تاریخ 28 ژانویه 2021 | آخرین ویرایش توسط Rujix در تاریخ 30 ژولیه 2021

All OSTs of 2020 C-dramas

همچنین ببینید: C-Dramas OSTs

1. Breaking Point 1950 (OST) هنرمند

January

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

2. Detective Chinatown (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

4. Still Not Enough (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  燃烧 (Rán shāo)爱过 (Ài guò)空城 (Kōng chéng)

5. The Sweet Girl (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

6. Fairyland Lovers (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

7. Princess at Large 2 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

8. iPartment 5 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, ژاپنی

9. Ever Night 2 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  不怨 (Bù yuàn)本命 (Běn mìng)涅槃 (Niè pán)

10. New World (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

11. Never Compromise (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

12. Country Love 12 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

13. Handsome Siblings (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

14. Dr. Cutie (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

15. Forward Forever (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

16. Eternal Love of Dream (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

17. Find Yourself (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

18. Chef Hua (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

19. Great Master (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

20. Court Battle (OST) هنرمند

February

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  迷雾 (Mí wù)北极星 (Běi jí xīng)

21. Liu Laogen 3 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

23. Fen Jin De Xuan Lu (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  无疆 (Wú jiāng)

24. Well-Intended Love 2 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

26. I've Fallen for You (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

27. Miss Truth (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, فرانسوی

29. Perfect Partner (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

30. Dongsi Pailou Dong (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  低头 (Dī tóu)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  知晚 (Zhī wǎn)不悔 (Bù huǐ)終於 (Zhōng yú)

33. Wait in Beijing (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  蜂鸟 (Fēng niǎo)My LifeBold

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  奇怪 (Qí guài)城墙 (Chéng qiáng)

35. My Lonely Planet (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  True loveBeautiful love地球脸红了 (De qiú liǎn hóng le)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

37. Princess at Large 3 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

March

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  无心 (Wú xīn)如影 (Rú yǐng)

39. Love and the Emperor (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

40. Reborn (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

41. Customer First (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

44. Love of Thousand Years (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

45. Skate Into Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

46. If Time Flows Back (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

47. Winter Begonia (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

49. Honey, Don't Run Away (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  谜 (Mí)醒 (Xǐng)

52. You Are My Starlight (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

53. Imperfect Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

54. As Long As You Love Me (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

April

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

57. High School Big Bang (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  自己 (Zì jǐ)

58. Girlfriend (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  我要 (Wǒ yào)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

61. Ancient Detective (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

63. The Truth (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

64. Realize Our Dreams (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

65. The Love Equations (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

66. Hunting (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  一步之遥 (Yī bù zhī yáo)归途 (Guī tú)

68. The Chang'An Youth (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

69. Closer to You (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

70. Legend of Awakening (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

71. Love Is All (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

72. Bai Li Tiao Yi (OST) هنرمند

May

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  喜欢 (Xǐ huān)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

74. My Sassy Deskmate (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

75. Intense Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

76. Autumn Cicada (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

77. Good Wife (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  隐隐的痛 (Yǐn yǐn de tòng)过去 (Guò qù)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

79. Mystery of Antiques II (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  一条船上 (Yī tiáo chuán shàng)局 (Jú)

80. My Love, Enlighten Me (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

81. Great God Monkey (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  只愿 (Zhǐ yuàn)大神猴 (Dà shén hóu)铁石 (Tiě shí)

82. The Twin Flower Legend (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

83. Fake Princess (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

84. My Dear Destiny (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

87. Love Designer (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

88. My Dear Lady (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  Let's Be There ForeverThe One假装 (Jiǎ zhuāng)

89. Get Married or Not (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

90. And the Winner is Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

91. Mr. Fox and Miss Rose (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

92. Burning (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  燃烧的DNA (Rán shāo de DNA)还好吗 (Hái hǎo ma)

93. Happy Hunter (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

94. Trident (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  使命 (Shǐ mìng)

95. Kidnapping Game (OST) هنرمند

June

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

96. Missing Persons (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  年纪 (Nián jì)

97. You Are My Destiny (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

98. The Legend of Jin Yan (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

99. Nothing But Thirty (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  座位 (Zuò wèi)3030另一半 (Lìng yī bàn)

100. Cross Fire (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

دیدگاه‌ها