C-Dramas OSTs (2020) [Vol. 3]

ایجاد‌شده توسط Rujix در تاریخ 03 سپتامبر 2021 | آخرین ویرایش توسط Rujix در تاریخ 29 سپتامبر 2021
1. C-Dramas OSTs (2020) [Vol. 1] کلکسیون

All OSTs of 2020 C-dramas

100 قلم

2. C-Dramas OSTs (2020) [Vol. 2] کلکسیون

All OSTs of 2020 C-dramas

100 قلم

3. Living Toward the Sun (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

4. Parallel Lost (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

5. Meeting You (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

6. Professional Single (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  意浓 (Yì nóng)古画 (Gǔ huà)芙蓉 (Fú róng)

8. Black Lighthouse (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

9. The Snow Queen (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

10. Dear Mayang Street (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  回不去 (Huí bù qù)撒油呐啦 (Sayonara)Lover Boy

11. Her Smile So Sweet (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

12. Jiu Liu Overlord (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

13. The Volunteers (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

14. Detective (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  你是 (Nǐ shì)因为是你 (Yīn wèi shì nǐ)

15. Dear Designer (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

16. Hikaru No Go (OST) [China] هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

17. Begin Again (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

November

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, چینی (کانتونی)

19. This is Youth! (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

Popular song:  Show Me Your Love

20. You Are So Sweet (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

21. Oh My Drama Lover (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

22. Fearless Whispers (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  铭刻 (Míng kè)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  It's Strange天上飞 (Tiān shàng fēi)Die in Vegas

24. When You're in Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

25. The Silent Criminal (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  幻境之下 (Huàn jìng zhī xià)归还 (Guī hái)

26. Face to Sea (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

27. Target Person (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  无罪说 (Wú zuì shuō)镜像 (Jìng xiàng)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  英雄 (Yīng xióng)

29. The Best of Times (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

30. The Centimeter of Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

31. Xiongtai Qingliubu (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

32. Unbending Will (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

33. My Supernatural Power (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

34. Be With You (OST) [2020] هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

35. The Wolf (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

36. To Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

38. Twisted Fate of Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

39. Psych Hunter (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

40. New Face (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  Complex MoodFeel Me失物认领 (Shī wù rèn lǐng)

41. Mermaid Prince (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

42. Our Inverse Youth (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

43. Irreplaceable Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

44. Eternal Love Rain (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

45. Fate (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  Let's go特洛伊 (Tè luò yī)那些爱 (Nà xiē ài)

46. Zhuang Tai (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

47. Healer of Children (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

48. Qin Dynasty Epic (OST) هنرمند

December

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

49. You Complete Me (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

50. Dreamland (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

51. Dream Detective (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

52. Invisible Life (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

53. Ultimate Note (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

55. The Burning River (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  晚风 (Wǎn fēng)路灯 (Lù dēng)迷雾 (Mí wù)

56. Twenty Again (OST) [China] هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

57. Roving Inspection Team (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  信念 (Xìn niàn)像一道光 (Xiàng yī dào guāng)

58. Forever Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

59. Legend of Fei (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  无华 (Wú Huá)熹微 (xī wēi)逐浪 (Zhú Làng)

60. The Penalty Zone (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

61. Love Script (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

62. Like a Flowing River 2 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

63. Dear Missy (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  انگلیسی, چینی

ترانه‌های محبوب:  Love You AnywayOh My FriendsWhen I Look in Your Eyes

64. The Case Solver (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

65. Unique Lady 2 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

66. A Love So Romantic (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

67. The Message (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

68. The Confidence (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

69. My Best Friend's Story (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

دیدگاه‌ها