C-Dramas OSTs (2021) [Vol. 2]

ایجاد‌شده توسط Rujix در تاریخ 22 می 2021 | آخرین ویرایش توسط Rujix در تاریخ 19 سپتامبر 2021
1. C-Dramas OSTs (2021) [Vol. 1] کلکسیون

All OSTs of 2021 C-dramas

99 قلم

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

3. Moonlight (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

5. Emperor or General (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

6. Hunter (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  開火 (Kāi huǒ)

7. Maid Escort (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

9. New Horizon (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

11. My Dear Guardian (OST) هنرمند

June

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

12. The Eternal Love 3 (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

13. The Good Times (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

14. Lost Promise (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

15. The Rebel (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

16. Truth Or Dare (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  انگلیسی, چینی

20. The Detective (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  兔子牙 (Tù zi yá)

21. Love Me Fearlessly (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

22. New Generation (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  I See YouCrush OnMy Soul

24. Ancient Love Poetry (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

25. Love O'clock (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

26. The Lie Detective (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

27. Never Say Goodbye (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

29. Tears In Heaven (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

30. Decisive Victory (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

31. Be Together (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

32. Just Take a Nibble (OST) هنرمند

July

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

33. Hengshan Hospital (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

34. The Flaming Heart (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

35. Make a Wish (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

36. Summer Again (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

37. Unforgettable Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  苍印 (Cāng yìn)

39. Crossroad Bistro (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  北辙南辕 (Běi zhé nán yuán)我们 (Wǒ men)

40. Lover or Stranger (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

42. My Fated Boy (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

43. Love is Beautiful (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

44. My Deskmate (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

45. Lady Tough (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

46. Litter to Glitter (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

48. Love is True (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  پاپ

زبان‌ها:  انگلیسی, چینی

Popular song:  大麻烦 (Dà má fán)

51. Broker (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

52. My Queen (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

54. Song of Youth (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  人间 (Rén jiān)紫钗记 (Zǐ chāi jì)往昔 (Wǎng xī)

55. You Are My Glory (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

56. Stop! Miss Hua (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

57. First Love Again (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

58. Cat and Dog (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

August

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

60. Crush (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

61. Serendipity (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

62. Stand by Me (OST) [China] هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  若梦 (Ruò mèng)长安 (Chǎng ān)小尘 (Xiǎo chén)

63. Crime Crackdown (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  守护 (Shǒu hù)兄弟 (Xiōng dì)

64. Dear Parents (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

65. Our Secret (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

66. Stealth Walker (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  انگلیسی, چینی

67. The Ideal City (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

68. Couple of Mirrors (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  归处 (Guī chù)

70. Sweet Teeth (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  انگلیسی, چینی

ترانه‌های محبوب:  Be There微尘里 (In The Dust) (Wēi chén lǐ)Sweet Teeth

71. The Fox Fairy (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

72. The Bond (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

73. Be Your Self (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

74. One And Only (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  如一 (Rú yī)如故 (rú gù)无虞 (Wú yú)

75. Trial Marriage (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

76. Good and Evil (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

78. Pandora's Box (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

ترانه‌های محبوب:  Step By Step满月之下 (Mǎn yuè zhī xià)贰拾 (Èr shí)

80. Meet You (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  吉时 (Jí shí)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

82. My Bargain Queen (OST) هنرمند

September

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  慢慢热 (Màn màn rè)致爱的人 (Zhì ài de rén)

83. Liu Yong Zhui An (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  何足道 (Hé zú dào)造化 (Zào huà)

84. Forever and Ever (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

85. Master, Wait a Moment (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

86. Jun Jiu Ling (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

87. The Justice (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  不凡而生 (Bù fán ér shēng)光芒 (Guāng máng)

88. Hello Procurator (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

89. GO Into Your Heart (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

90. Cute Programmer (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

91. Our Times (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

92. On the Way to Hope (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

93. My Dear Brothers (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  与君游 (Yǔ jūn yóu)告白 (Gào bái)恩赐 (Ēn cì)

94. Sweet Sweet (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  原因 (Yuán yīn)时光万年 (shí guāng wàn nián)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

دیدگاه‌ها