C-Dramas OSTs (2021) [Vol. 3]

ایجاد‌شده توسط Rujix در تاریخ 22 سپتامبر 2021 | آخرین ویرایش توسط Rujix در تاریخ 02 دسامبر 2021
1. C-Dramas OSTs (2021) [Vol. 1] کلکسیون

All OSTs of 2021 C-dramas

100 قلم

2. C-Dramas OSTs (2021) [Vol. 2] کلکسیون

All OSTs of 2021 C-dramas

100 قلم

3. Sweet Sweet (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

4. Amazing Sisters (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  流萤辞 (Liú yíng cí)寄花予你 (Jì huā yǔ nǐ)

5. See You Again (OST) [2021] هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

7. Dark Room (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

8. My Wonderful Roommate (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

10. Huo Hong Nian Hua (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

11. Go for Gold (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

12. Medal of the Republic (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

14. Burn the Earth (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

16. Time Flies (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

17. Beyond Prescriptions (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

18. Bright As the Moon (OST) هنرمند

October

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

19. Live Your Life (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

20. Once We Get Married (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

21. Fall in Love with Him (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

22. Palace: Devious Women (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

23. The Pavilion (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  最好的礼物 (zuì hǎo de lǐ wù)与共 (Yǔ gòng)

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

25. Truth (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

26. Rebirth For You (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  念思雨 (niàn sī yǔ)莫离 (Mò lí)无怨 (Wú yuàn)

27. The Twelfth Second (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

28. Overworking Man (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

29. My Lover is a Mystery (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

31. People's Property (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  黎明 (Lí míng)港湾 (Gǎng wān)

32. Modern City (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

33. Snow Lover (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

34. The Assassin Academy (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

35. Out of the Dream (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  爱会懂 (Ài huì dǒng)刚刚好 (Gāng gāng hǎo)

36. Star of Ocean (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

37. Marvelous Woman (OST) هنرمند

November

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

38. Love At Night (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

39. Fall In Love (OST) [2021] هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

40. See You Again (OST) [China] هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

42. Happiness is Easy (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

43. Heartbeat Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

Popular song:  Boom Boom

44. A Camellia Romance (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

45. To Fly with You (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

46. Psychologist (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  چینی, انگلیسی

47. The Memory About You (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

48. Delicious Romance (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

50. Heart of Loyalty (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

ترانه‌های محبوب:  勿离 (Wù lí)羁绊 (Jī bàn)

51. Lie to Love (OST) هنرمند

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان‌ها:  انگلیسی, چینی

52. Luoyang (OST) هنرمند

December

کشور:  چین

ژانر:  حاشیهٔ صوتی

زبان:  چینی

دیدگاه‌ها