تبلیغات

Warum siehst du mich heute so verliebt an? ( ترجمۀ Toki Pona)

نمونه‌خوانی درخواست شده
آلمانی
آلمانی
A A

Warum siehst du mich heute so verliebt an?

Warum siehst du mich heute so verliebt an?
Und was denkst du dir dabei?
Denn jeden Mann siehst du so an
Ich weiß nicht ob man deinen Augen doch glauben kann
 
Hätte ich dich für mich alleine
Ja,und wäre es mit den anderen vorbei
Oh, dass wär’ schön, dass muss ich doch gesteh’n
Zwar glaube ich es nicht
Was mir heut’ dein Blick verspricht
 
Doch warum siehst du mich heute so verliebt an?
Und was denkst du dir dabei?
 
Warum siehst du mich heute so verliebt an?
Und was denkst du dir dabei?
Denn jeden Mann siehst du so an
Ich weiß nicht ob man deinen Augen doch glauben kann
 
Hätte ich dich für mich alleine
Ja, wäre es mit den anderen vorbei
Oh, dass wär’ schön, dass muss ich doch gesteh’n
Zwar glaube ich es nicht
Was mir heut’ dein Blick verspricht
 
Doch warum siehst du mich heute so verliebt an?
Und was denkst du dir dabei?
Ja, was denkst du dir dabei?
 
ارسال‌شده توسط jan 🎼jan 🎼 در تاریخ پنج‌شنبه, 16/09/2021 - 13:45
دیدگاه ارسال‌کننده:

Samuel Ash - What Do You Want to Make Those Eyes at Me For? (1917)
Marie Adams - What Do You Want to Make Those Eyes at Me For? (1958)
https://youtu.be/e54YuklQ38U

ترجمۀ Toki PonaToki Pona
تراز پاراگراف‌ها

tan seme la lukin sina li toki e ni: sina olin e mi?

tan seme la lukin sina li toki e ni: sina olin e mi?
sina pilin e seme?
sina lukin e jan suwi ale sama ni.
mi sona ala e ni: jan li ken pilin e toki pi lukin sina.
 
sina jo mi taso
la lukin sina li kama ala olin tawa jan ante.
a! ni li pona tawa mi. mi wile toki e ni tawa sina.
taso mi pilin ala
e toki suli pi lukin sina.
 
taso tan seme la lukin sina li toki e ni: sina olin e mi?
sina pilin e seme?
 
tan seme la lukin sina li toki e ni: sina olin e mi?
sina pilin e seme?
sina lukin e jan suwi sama ale ni.
mi sona ala e ni: jan li ken pilin e toki pi lukin sina.
 
sina jo mi taso
la lukin sina li kama ala olin tawa jan ante.
a! ni li pona tawa mi. mi wile toki e ni tawa sina.
taso mi pilin ala
e toki suli pi lukin sina.
 
taso tan seme la lukin sina li toki e ni: sina olin e mi?
sina pilin e seme?
a! sina pilin e seme?
 
تشکر!
ارسال‌شده توسط jan 🎼jan 🎼 در تاریخ پنج‌شنبه, 16/09/2021 - 14:06
نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history