Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! ( ترجمۀ ایتالیایی)

ترجمۀ ایتالیاییایتالیایی (هم‌ریتم, موزون, قافیه‌دار, آوازی)
A A

Nevica

Versions: #1#2#3
Fuori il tempo è spaventoso
Ma qui il fuoco è delizioso
E che importa a noi, se di là
Nevica, nevica, nevica...
 
Non accenna a diminuire
Ma noi abbiamo di che arrostire
C'è una bella penombra, e di là,
Nevica, nevica, nevica...
 
Prima o poi andarmene dovrò
fuori nella bufera, ahimè!
Ma tu stringimi ancora un po'
e il calore tuo starà con me!
 
Il fuoco è quasi spento
e di lasciarti non me la sento
Ma se mi ami così, posso andar!
Nevica, nevica, nevica...
 
Prima o poi andarmene dovrò
fuori nella bufera, ahimè!
Ma tu stringimi ancora un po'
e il calore tuo starà con me!
 
Il fuoco è quasi spento
e di lasciarti non me la sento
Ma se mi ami così, posso andar!
Nevica, nevica, nevica...
 
تشکر!
thanked 2 times

You can use my translation however you see fit as long as you cite the source. If you do, I would appreciate if you also let me know through a comment or message, just because I'm curious! Thanks!

Potete usare questa traduzione come volete, citando la fonte. Mi fareste contento facendomolo sapere lasciando un messaggio o un commento, giusto per curiosità. Grazie!

ارسال‌شده توسط ParaponziParaponzi در تاریخ سه‌شنبه, 30/11/2021 - 07:50
در جواب درخواست doctorJoJodoctorJoJo اضافه شد
دیدگاه پدیدآورنده:

Per farla funzionare bisogna far cadere l'accento di nevica sulla "a" (ne-vi-cà, ne-vi-cà,ne-vi-cà), che è un po' rozzo ma cantandola non suona troppo forzato, mi pare. Si potevano trovare altre soluzioni (Tipo "Guarda che /neve che/ viene giù", "Che ci impo/rta se ne/vicherà" eccetera"), ma secondo me non si può rinunciare alla ripetizione.

انگلیسی
انگلیسی
انگلیسی

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

دیدگاه‌ها
Read about music throughout history