تبلیغات

Company ( ترجمۀ ایتالیایی)

ترجمۀ ایتالیاییایتالیایی
A A

Compagnia

Io ho aspettato
Un po’ di compagnia
E sono stato paziente
Nelle strade della città
 
Sarò onesto con me, d’ora in avanti
E mi prenderò cura, d’ora in avanti
Penso che io
Non andrò avanti
Se ti sto aspettando
 
Tu hai aspettato
anche qualcuno
E sei stato paziente
Oh, non sono avuta idea
 
Sarò onesto con me, d’ora in avanti
E mi prenderò cura, d’ora in avanti
Penso che io
Non andrò avanti
Se ti sto aspettando
 
تشکر!
ارسال‌شده توسط tophbeifongtophbeifong در تاریخ یک‌شنبه, 26/09/2021 - 17:08
انگلیسی
انگلیسی
انگلیسی

Company

Forth Wanderers: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history