تبلیغات

Criminal ( ترجمۀ روسی)

نمونه‌خوانی درخواست شده
ترجمۀ روسیروسی
A A

Преступница

Versions: #1#2#3#4#5
La-la-la, la-la-la-la-la
La-la-la, la-la-la-la-la
La-la-la, la-la-la-la-la
La-la-la, la-la-la-la
 
Я прекрасно знаю, что ты плоха для меня.
Твои глаза и то, как ты двигаешься,
Я пытался уйти от тебя,
Но так как я был одурманен, всё, то я могу- кивать.
 
Я не ненавижу, как твои слова заставляют мои ноги путаться и танцевать,
Потому что я не хочу отрицать истину: ты была предназначена с самого начала.
 
Так элегантна преступница, что ранит меня,
"Всё в порядке", ты утешаешь меня, чтобы просто снова мучать,
Я на поводке, зовущимся тобой,
Это так больно, что я не могу дышать, но вместе с тем, это так прекрасно.
Так элегантна преступница, что уничтожает меня,
"Не в порядке", я пытаюсь и трясу головой,
Но меня только затягивает всё глубже,
Момент, когда я влюбился в тебя, стал моментом, когда я перестал быть невинным.
 
Синдром, зовущийся тобой,
Ты заманиваешь меня и разрушаешь,
За твоим невинным, как у ребёнка, лицом,
Твоя пугающая сторона,[и она] вызывает у меня мурашки.
 
На моём сердце, с кровоточащей раной, уже так много твоих отпечатков,
Мои руки, что держат твои, которые ранили меня, тоже не чисты.
 
Так элегантна преступница, что ранит меня,
"Всё в порядке", ты утешаешь меня, чтобы просто снова мучать,
Я на поводке, зовущимся тобой,
Это так больно, что я не могу дышать, но вместе с тем, это так прекрасно.
Так элегантна преступница, что уничтожает меня,
"Не в порядке", я пытаюсь и трясу головой,
Но меня только затягивает всё глубже,
Момент, когда я влюбился в тебя, стал моментом, когда я перестал быть невинным.
 
La-la-la, la-la-la-la-la
La-la-la, la-la-la-la-la
La-la-la, la-la-la-la-la
La-la-la, la-la-la-la-la
Уничтожай меня и дальше.
 
Так элегантна преступница, что ранит меня,
"Всё в порядке", ты утешаешь меня, чтобы просто снова мучать,
Я на поводке, зовущимся тобой,
Это так больно, что я не могу дышать, но вместе с тем, это так прекрасно.
Так элегантна преступница, что уничтожает меня,
"Не в порядке", я пытаюсь и трясу головой,
Но меня только затягивает всё глубже,
Я не хочу уходить, уничтожь меня окончательно!...
 
تشکر!
thanked 116 times
ارسال‌شده توسط Ира СерёгинаИра Серёгина در تاریخ دوشنبه, 07/09/2020 - 11:10
نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history