Enjoy The Silence ( ترجمۀ فارسی)

ترجمۀ فارسیفارسی
A A

از سکوت لذت ببر

واژه ها با بیدادگری
سکوت را می شکنند
به زور هجوم می آورند
به دنیای کوچک من
برایم دردناک است
درونم را می شکافد
درک نمی کنی؟
یار عزیز من
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
عهد و پیمانها بسته میشوند
تا روزی شکسته می شوند
احساسات غیر قابل تحملند
کلمات پیش پا افتاده
لذت ها باقی می مانند
همچنان که دردها
واژه ها بی معنی اند
و فراموش شدنی
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
تشکر!
thanked 2 times
ارسال‌شده توسط 2laghe2laghe در تاریخ شنبه, 16/10/2021 - 11:53
منبع ترجمه:
https://lyricstranslate.com/fa/enjoy-silence-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%B0%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%B1.html
انگلیسی
انگلیسی
انگلیسی

Enjoy The Silence

Trevor Something: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history