تبلیغات

Enzo Jannacci - Vincenzina e la fabbrica

ایتالیایی
ایتالیایی
A A

Vincenzina e la fabbrica

Vincenzina davanti alla fabbrica,
Vincenzina il foulard non si mette più..
una faccia davanti al cancello che si apre già..
 
Vincenzina hai guardato la fabbrica
come se non c'è altro che fabbrica
E hai sentito anche odor di pulito
e la fatica è dentro là...
 
«Zero a zero anche ieri: 'sto Milan qui,
'sto Rivera che ormai non mi segna più,
che tristezza, il padrone non c'ha neanche 'sti problemi qua..»
 
Vincenzina davanti alla fabbrica,
Vincenzina vuol bene alla fabbrica,
e non sa che la vita giù in fabbrica
non c'è,
se c'è
com'è ?
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده
ارسال‌شده توسط Donnie BrascoDonnie Brasco در تاریخ سه‌شنبه, 04/04/2017 - 10:25

 

ترجمه‌های "Vincenzina e la ..."
Enzo Jannacci: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Alberto ScottiAlberto Scotti    یک‌شنبه, 01/08/2021 - 14:48

1) "Vincenzina davanti alla fabbrica,"

è

"Vincenzina davanti la fabbrica,"

2) "problemi qua"

è

"problemi qui"

3) "Vincenzina il foulard"

Dopo Vincenzina va la virgola

4) "una faccia davanti al cancello"

è

"una faccia davanti a un cancello"

Read about music throughout history