عشق من (Eshq Man) ( ترجمۀ انگلیسی)

فارسی
فارسی
A A

عشق من

عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است
خوشی امشب ما تنها رقص است رقص
 
بیا ای ماهرو با هم برقصیم
که دارم آرزو با هم برقصیم
 
نهال باغ امیدم توئی تو
بیا ای عشق که با هم برقصیم
 
عشق من،
عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است
خوشی امشب ما تنها رقص است رقص
 
بیا ای سرو رعنا تا برقصیم
گهی جوره، گهی تنها برقصیم
 
عزیزم با غرور و شادمانی
به دور ساغر و مینا برقصیم
 
عشق من،
عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است
خوشی امشب ما تنها رقص است رقص
خوشی امشب ما تنها رقص است رقص
خوشی امشب ما تنها رقص است رقص
 
ارسال‌شده توسط FantasyFantasy در تاریخ چهارشنبه, 23/12/2020 - 12:01
دیدگاه ارسال‌کننده:

Transcribed from the video by an Iranian Farsi (Persian) speaker

ترجمۀ انگلیسیانگلیسی
تراز پاراگراف‌ها

My Love

My love, let's dance, it's still midnight
Our only happiness tonight is dancing
 
O moon-face1, let's dance
I'm desiring that we dance together
 
You are the sapling of my hope garden
O my love let's dance
 
My love,
My love, let's dance, it's still midnight
Our only happiness tonight is dancing
 
O beautiful cypress2, let's dance
Let's dance, sometimes together and the other times separately
 
My sweetheart, let's dance with pride and happiness
Around the goblet of wine
 
My love,
My love, let's dance, it's still midnight
Our only happiness tonight is dancing
.
.
 
  • 1. A metaphor; the poet has likened his beloved's face to the moon
  • 2. A metaphor; the poet has likened her/his beloved's height to cypress in beauty
تشکر!
1 تشکر دریافت شده
ارسال‌شده توسط ahmad azizahmad aziz در تاریخ پنج‌شنبه, 21/10/2021 - 11:02
در جواب درخواست Мила ЛанаМила Лана اضافه شد
ترجمه‌های "عشق من (Eshq Man)"
انگلیسی ahmad aziz
Madina Aknazarova: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history