تبلیغات

Это всё (Eto vsyo) ( ترجمۀ ایتالیایی)

نمونه‌خوانی درخواست شده
ترجمۀ ایتالیاییایتالیایی
A A

Questo è tutto

Versions: #1#2
I vetri imbiancati della finestra
Si ricoprono di acqua trasparente.
L’acqua non conosce morte, né fondo.
Mi sto congedando da te.
Una manciata di calore dopo il lungo inverno
Porteremo. Fino a cinque minuti dal mattino
Sopravviveremo. Il nostro mare di colpe
Lo inghiottirà il buco nero del tempo.
 
Questo è tutto quello che resta dopo di me,
Questo è tutto quello che porto con me.
 
Il ricordo siede a tavola con noi,
Nella sua mano la fiamma di una candela.
Sei stata tanto cara.
Guardami, non tacere.
I versi di un gabbiano sul muro bianco
Nell’alone di una luna nera.
Disegna qualcosa sul vetro della finestra
E saluta bisbigliando come un fiume.
 
Questo è tutto ciò che resta dopo di me,
Questo è tutto quello che porto con me.
 
Due sogni e un bicchiere di dolore
Abbiamo bevuto fino in fondo, dopo essere risucitati.
Io non so perché è toccato a te.
Sono guidato dalla strada della luna.
Non piangere, se puoi, e perdonami.
La vita non è zucchero, e la morte per noi non è un the.
Devo seguire la mia strada.
Arrivederci amica, e addio.
 
Questo è tutto quello che resta dopo di me,
Questo è tutto quello che porto con me.
 
Questo è tutto...
 
تشکر!
thanked 2 times

eugenioab

ارسال‌شده توسط eugenioabeugenioab در تاریخ شنبه, 24/07/2021 - 08:16
نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history