تبلیغات

Eu vreau să-ți spun că te ador ( ترجمۀ ایتالیایی)

رومانیایی
رومانیایی
A A

Eu vreau să-ți spun că te ador

Te-am întâlnit
Cândva, în zi de sărbătoare,
Tu mi-ai rămas datoare,
Cu tot ce n-ai rostit.
 
Eu te-am iubit,
Visând la clipa-aceasta mare,
Când te voi revedea,
Șoptind așa:
 
Refren:
Eu vreau să-ți spun că te ador,
Că pot de dragul tău să mor,
Cu nimeni nu te-mpart
Și nu mă despart
De-acest vis frumos de dor.
Eu vreau să-ți spun că te ador,
Că pot de dragul tău să mor,
Așa îmi este dat
Să îmi fii păcat
Toată viața mea.
 
De-aș fi știut cândva
Ce flacără e-n tine,
Eu te-aș fi luat cu mine,
Să-mi fii mereu trecut.
 
Aș fi avut mereu
Dorința de mai bine,
Și n-ai mai fi putut
Să cânți așa:
 
(Refren)
 
Eu te-am iubit,
Visând la clipa-aceasta mare,
Când te voi revedea,
Șoptind așa:
 
(Refren)
 
ارسال‌شده توسط osiris71osiris71 در تاریخ یک‌شنبه, 12/01/2020 - 17:48
دیدگاه ارسال‌کننده:

Muzica: Dan Iagnov
Versuri: Eugen Rotaru

ترجمۀ ایتالیاییایتالیایی
تراز پاراگراف‌ها

Voglio dirti che ti adoro

Ti ho incontrato
Una volta, era giorno di festa,
Sei stata in debito con me,
Con tutto quello che non hai detto.
 
Ti ho amato,
Sognando questo grande momento,
Quando ti rivedrò,
Per sussurrati così:
 
Ritornello:
Voglio dirti che ti adoro,
Che posso morire per te,
Non ti condivido con nessuno
E non mi sto rompendo
Di questo bel sogno di nostalgia.
Voglio dirti che ti adoro,
Che posso morire per te,
Così per me è destinato,
Che tu sia il mio peccato
Tutta la mia vita.
 
Se l'avessi saputo una volta
Che fiamma c'è in te,
Ti avrei portato con me,
Per essere sempre il mio passato.
 
Avessi avuto sempre
Il desiderio di meglio,
E tu non avresti potuto mai
Cantare così:
 
(Ritornello)
 
Ti ho amato,
Sognando questo grande momento,
Quando ti rivedrò
Per sussurrarti così:
 
(Ritornello)
 
تشکر!
thanked 3 times
ارسال‌شده توسط osiris71osiris71 در تاریخ یک‌شنبه, 26/09/2021 - 22:50
ترجمه‌های "Eu vreau să-ți spun ..."
ایتالیایی osiris71
Sanda Ladoși: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Trofin MarianaTrofin Mariana    دوشنبه, 27/09/2021 - 18:27

Acest cândva nu sună mai bine: tempo fa
ultimul rând - per sussurrarti😅

Read about music throughout history