Galin متن ترانه

Galin
متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
#MeGustaبلغاریاسپانیایی
انگلیسی
ترکی
عربی
نویسه‌گردانی
صربستانی
112بلغاریانگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
صربستانی
5, 6, 7, 8بلغاریانگلیسی
ترکی
صربستانی
چکوسلاواکی
S.O.S (S.O.S)بلغاریترکی
Texas Placeبلغاریرومانیایی
نویسه‌گردانی
انگلیسی
Вкусът остава (Vkusat ostava)بلغاریانگلیسی
نویسه‌گردانی
ترکی
Все напред (Vse napred)بلغاریاسپانیایی
انگلیسی
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
نویسه‌گردانی
هلندی
عربی
Готина кола (Gotina kola)بلغاریانگلیسی
ترکی
صربستانی
نویسه‌گردانی
Да владееш мъж (Da vladeesh mazh)بلغاریانگلیسی
Дилема (Dilema)بلغاریانگلیسی
ترکی
Един на брой (Edin na Broy)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
یونانی
За всички бивши (Za vsichki bivshi)بلغاری
За всички бивши (2020)
انگلیسی
Как си, кажи (Kak si, kazhi)بلغاریانگلیسی
ترکی
صربستانی
نویسه‌گردانی #1 #2
Колко много (Kolko Mnogo)بلغاریانگلیسی
بوسنیایی
ترکی
رومانیایی
صربستانی
نویسه‌گردانی
هلندی
عربی
Куката (Kukata)بلغارینویسه‌گردانی
انگلیسی
МАМИШ (Mamish)بلغاریانگلیسی
ترکی
رومانیایی
نویسه‌گردانی
Между нас (Mezhdu nas)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
رومانیایی
هلندی
Мойта дама (Moyta Dama)بلغاریانگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
Момче без сърце (Momche bez sartse)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
هلندی
کرواتی #1 #2
یونانی
بوسنیایی
На Египет фараона (Na Egipet faraona)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
صربستانی
نویسه‌گردانی
چینی
یونانی
Недей ме вини (Nedey me vini)بلغاریانگلیسی
ترکی
Нито ял, Hито спал (Nito yal, nito spal)بلغاری
Нито ял, нито спал - Single
انگلیسی
Нощта Гърми (Noshtta Garmi)بلغاریاسپانیایی
انگلیسی
صربستانی
نویسه‌گردانی
ترکی
Няма да боли (Nyama da boli)بلغاریانگلیسی
ترکی
رومانیایی
صربستانی
عربی
نویسه‌گردانی
هلندی
Няма да ми мине (Nyama da mi mine)بلغاریانگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
Парата ако хвана (Parata ako hvana)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
صربستانی
یونانی
Просто секс (Prosto Sex)بلغاریانگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
Роклята ти пада (Roklyata ti pada)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
آلبانیایی
С мене да вървиш (S mene da vyrvish)بلغاریانگلیسی
ترکی #1 #2
روسی
رومانیایی
صربستانی
نویسه‌گردانی #1 #2
هلندی
پرتغالی
یونانی
Само за минута (Samo za minuta)بلغاریآلبانیایی
انگلیسی
ترکی
روسی
رومانیایی
نویسه‌گردانی
هلندی
Случи се (Sluchi Se)بلغاریانگلیسی
هلندی
Сменям ти адреса (Smenyam ti adresa)بلغاریاسپانیایی
انگلیسی
ترکی
رومانیایی
نویسه‌گردانی
هلندی
آلبانیایی
Стреляй (Strelyay)بلغاریانگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
Така ни се пада (Taka ni se pada)بلغاریانگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
اوکراینی
Царя на купона (Tsarya na kupona)بلغاریانگلیسی
ترکی
رومانیایی
صربستانی
Ще Oстана (Shte Ostana)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
رومانیایی
نویسه‌گردانی
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history