باب النجار مخلع

ارسال‌شده توسط BlackCat در تاریخ شنبه, 19/09/2015 - 14:37

ترجمۀ اصطلاحیِ "باب النجار مخلع"

Sardinian (northern dialects)
In domu de ferreri, schironi de linna
آلمانی
Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe
اسپانیایی
En casa del herrero, cuchillo de palo
توضیح‌ها:
اسپانیایی
En la casa del herrero, el cuchillo es de palo
توضیح‌ها:
اسپانیایی #1, #2
انگلیسی
The shoemaker's son always goes barefoot.
توضیح‌ها:
انگلیسی #1, #2, چینی
ترکی
terzi kendi söküğünü dikemez
توضیح‌ها:
روسی
Сапожник без сапог
توضیح‌ها:
روسی #1, #2
فارسی
كوزه گر از كوزه شكسته آب مي خورد
توضیح‌ها:
فرانسوی
C'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé
توضیح‌ها:
فرانسوی
Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé
توضیح‌ها:
لهستانی
Szewc bez butów chodzi.
هندی
हलवाई अपनी मिठाई कभी नहीं खाता
توضیح‌ها:
هندی
दीये तले अन्धेरा
توضیح‌ها:
هندی
दूसरों को नसीहत खुद मियॉँ फ़ज़ीहत
توضیح‌ها:
ونتی
In casa del scarpèr 'i ga le scarpe rote
توضیح‌ها:

معنای "باب النجار مخلع"

عربی

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻣﺨﻠﻊ، ﻣﺜﻞ
ﻳﻀﺮﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﺍﻭ ﻓﻰ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ

Explained by stary nightstary night on جمعه, 10/03/2017 - 14:56
Explained by stary nightstary night