كسر راسه

ارسال‌شده توسط GameelGamal در تاریخ شنبه, 04/12/2021 - 10:53
  • اصطلاح: كسر راسه
  • زبان: عربی
  • ترجمه‌های اصطلاحی / معادل‌ها: انگلیسی
  • معنای توضیح ‌داده شده: عربی

ترجمۀ اصطلاحیِ "كسر راسه"

انگلیسی
Beat someone’s brains out
توضیح‌ها:

معنای "كسر راسه"

عربی

ضربه

Explained by GameelGamalGameelGamal on شنبه, 04/12/2021 - 10:53
Explained by GameelGamalGameelGamal